Sager

På denne side kan du læse om alle de initiativer, vi arbejder med. Hvis du selv kunne tænke dig at bidrage, kan du også finde information om aktiviteter og kontaktoplysninger på dem, der er med.

Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede

Vi giver mennesker med udviklingshæmning mulighed for at bidrage til fællesskabet og til egen udvikling og identitet.

Læs om sagen


Arternes Aarhus – Giv naturen en stemme!

Arternes Aarhus giver bynaturen en stemme ved at engagere hinanden i at blive ambassadør for en dyre- eller planteart, som lever i Aarhus.

Læs om sagen


Gør Aarhus til plastikposefri by

Vi vil gøre op med overflødigt plastik i vores hverdag og i naturen. Og vi starter med at skifte plastikposen ud.

Læs om sagen


IMG_1627

Skraldecaféen

Vi samler overskudsmad og skaber en café for mennesker, der ikke har råd til at gå ud og spise. Der er mad nok, men familier mangler penge.

Læs om sagen


Aarhus Livsbibliotek 1024x400

Livsbiblioteket

Vi styrker gensidig respekt gennem møder med mennesker, der lever under andre præmisser end en selv.

Læs om sagen


Anaobaba TV

ANAOBABA TV

Vi hjælper flygtningefædre med at være aktive i faderrollen og forberede et nyt liv for deres familier, mens de venter på at blive genforenet.

Læs om sagen


Ressourcemenneskene

Vi synliggør og aktiverer styrkerne hos mennesker, der er kommet sig efter misbrug eller dybe psykiske problemer.

Læs om sagen


Vov Pelsen

Vov Pelsen

Vi vil gøre det lettere for psykisk sårbare at få hund – og for hund og ejer at få et trygt liv sammen.

Læs om sagen

Social Sundhed

Vi mobiliserer sundhedsfaglige studerende til at være brobyggere mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet.

Læs om sagen


Sammen om DHL Stafetten

Vi griber DHL Stafetten som anledning til at alle – også mennesker med handicap – kan være med i en stor fælles idrætsoplevelse.

Læs om sagen


Sammenrend

Vi skaber motions- og bevægelsesfællesskaber for blandede grupper med og uden handicap.

Læs om sagen


Hjælp til at hjælpe

Vi hjælper hinanden med at række ud til naboer, kolleger, venner og pårørende, når vi oplever at de er i krise.

Læs om sagen


Fra tøven til grøn handling

Cirkus Mærkbar

Vi vil gøre bæredygtighed mærkbart, sjovt og nærværende for børn og unge, så vi kan leve mere bæredygtigt i hverdagen.

Læs om sagen

Grønne Skridt

Vi vil gøre det let at handle mere bæredygtigt i hverdagen ved at formidle valg og muligheder om bæredygtighed i bred forstand.

Læs om sagen


Vi elsker mad

Vi reducerer madspild med fællesskab, omtanke og nydelse. Med Vi elsker mad mærket synliggør vi de gode eksempler. Dermed inspirerer vi andre og påvirker holdninger og vaner.

Læs om sagen


Vores Havn

Vi samler havnens beboere og brugere om et åbent og levende miljø med gode fælles normer blandt alle – nye som gamle.

Læs om sagen


Gåvenner

Gåvenner handler om glæden ved at gå sammen med andre – og om at styrke fællesskab og social kontakt.

Læs om sagen


SpecialeKlubben

SpecialeKlubben

Vi udvikler et nyt læringsmiljø for specialestuderende, som skaber personlig og faglig vækst i specialeprocessen.

Læs om sagen


Nudge Aarhus

Nudging drejer sig om at påvirke til gode valg. Med humor og kreativitet viser vi vejen til en renere og sundere by.

Læs om sagen


Godsbanden

Vi er døråbner for mennesker med handicap – både mentalt og fysisk –  så flere kan deltage aktivt i byens kulturliv.

Læs om sagen


Hjerterum GF 1024x400

HjerteRum

Vi skaber en alternativ boform, der bygger på gensidige relationer. HjerteRum giver studerende tag over hovedet og ældre tryghed og nærvær.

Læs om sagen


Pit stop

Pitstop for mennesker i krise

Vi skaber et tilflugtssted for mennesker der er ramt af en dyb eksistentiel krise, hvor de kan finde sindsro til, at håb dukker op igen, og der er en ny vej at gå.

Læs om sagen


DOKK 8000

Dokk 8000

Vi vil skaber et dynamisk fællesskab omkring boliger, hvor vi vil engagere os i hinanden og byen.

Læs om sagen


Multietnisk Kulturcenter

Vi samler forskellige etniske grupper i Aarhus. Formålet er at styrke medborgerskab og gensidig integration.

Læs om sagen


Byd op til valg

Vi griber kommune- og regionsvalget som anledning til at starte et initiativ, der drejer sig om at styrke den demokratiske dialog og den demokratiske involvering af mennesker.

Læs om sagen


Toms Taxa

Toms Taxa går ud på at klæde taxachauffører på til at vise mennesker i en svær situation hen til et sted, hvor der er hjælp at finde.

Læs om sagen


Aarhus er for alle 1024x400

Aarhus ER for alle

Vi skaber idéer der bidrager til at alle – også mennesker med handicap – kan deltage i og bidrage til Aarhus kultur- og fritidsliv.

Læs om sagen


Sundhed som fag

Vi vil gøre sundhed til et fag i folkeskolen hvor elever, lærere og forældre sammen kan udforske viden og vaner til et sundere liv.

Læs om sagen


Vores Rum

Vi skaber et trygt mødested, hvor forældre fra gaden kan være sammen med deres børn og bevare tillidsfulde relationer.

Læs om sagen