Sager

Sager der Samler er organiseret omkring arbejdet med ’sagerne’. Bag hver sag står en eller flere hverdagsaktivister, der bliver bakket op af fællesskabet. Mange engagerer sig ud fra en oplevelse af at være marginaliseret i en eller anden grad. Nogle udvikler deres sager som frivillige, nogle bliver iværksættere og andre gør deres sager til platforme for et politisk engagement. Der er stor forskel på omfanget af initiativerne. Nogle er små projekter, som involverer få personer. Andre får stor gennemslagskraft og er i visse tilfælde med til at sætte en national agenda. Alle er en kilde til læring.

Alle initiativer arbejder med FN’s verdensmål.


Strikkefællesskabet

Vi skaber fællesskab ved at mødes om at strikke, hækle og brodere med det, man har.
Vær med


Her for dig

Vi muliggør traumeterapi for dem, der har særligt brug for behandling men ikke får den tilbudt.


Mens vi venter

Vi tager vores mentale helbred i egen hånd og tager handlekraften tilbage.
Vær medDoughnut Økonomi Aarhus

Vi arbejder for at fremme viden om Doughnut Økonomi som økonomisk model for at skabe trivsel indenfor klodens grænser.
Vær med


Analog Netværk Aarhus

Sammen arbejder vi på at kunne sikre lige rettigheder og muligheder for ikke-digitale borgere. Mental og fysisk sundhed gennem analogt nærvær og fællesskab.
Vær med


Trivselsalliancen

Trivselsalliancen for Børn og Unge

Vi arbejder for et samfund, hvor børn og unge trives – og hvor der er hjælp at få, når de ikke gør.
Vær medNiiS – en integrationsforening

Vi arbejder målrettet på at matche flygtninge og indvandrere med det job eller den uddannelse de drømmer om.
Vær med


Nordisk Litteratursalon

Vi skaber et fællesskab med fokus på nordisk litteratur.
Vær med


Klima-X

Vi fremmer den mentale grønne omstilling i Danmark.
Vær medGladere Gader

Vi eksperimenterer med at bruge cyklen til at skabe mere glæde, fællesskab og klimahandling i Aarhus.
Vær med


Med hjerte for Aarhus

Fællesråd, beboerforeninger og borgergrupper har etableret netværket ‘Med hjerte for Aarhus’ for at værne om byens sjæl, identitet og grønne områder.
Læs mere


Reparations.konsortiet

Vi udfordrer køb og smid væk-kulturen ved at reparere de ting som er gået i stykker.
Læs mereMorgenpolitik

Vi træner vores demokratiske muskler og styrker relationen mellem borgere og politikere i Aarhus.
Læs mere


Tours on Wheels

Vi skaber bevidsthed om tilgængeligheden i Aarhus ved at invitere almindeligt gående på tur i en kørestol.
Læs mere


Borgere som byskabere i stort og småt

Vi undersøger, hvordan borgerne i Aarhus kan blive aktive byskabere i stort og småt, og ikke blot brugere af byen.
Læs mereVaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede

Vi giver mennesker med udviklingshæmning mulighed for at bidrage til fællesskabet og til egen udvikling og identitet.
Læs mere


Arternes Aarhus – Giv naturen en stemme!

Arternes Aarhus giver bynaturen en stemme ved at engagere hinanden i at blive ambassadør for en dyre- eller planteart, som lever i Aarhus.
Læs mere


Livsbiblioteket

Vi styrker gensidig respekt gennem møder med mennesker, der lever under andre præmisser end en selv.
Læs mereSocial Sundhed

Vi mobiliserer sundhedsfaglige studerende til at være brobyggere mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet.
Læs mere


Gåvenner

Gåvenner handler om glæden ved at gå sammen med andre – og om at styrke fællesskab og social kontakt.
Læs mere

Nogle sager skifter på et tidspunkt retning, mister opbakning eller afsluttes. Det er en sund og naturlig del af deres livscyklus. Initiativerne nedenfor er ikke længere aktive eller er ikke længere den del af Sager der Samler platformen. Men de indeholder masser af inspiration, netværk og gode historier.


Najima

Vi arbejder for rettigheder og opbakning til børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund i Danmark.
Vær med


Platform for empatiske sundhedsløsninger

Vi styrker livskvalitet for mennesker med kronisk sygdom og funktionstab gennem formidling af empatiske sundhedsløsninger.
Læs mere


Syriske Filmdage

Vi bruger filmkunsten til at give et indblik i syrisk kultur og samfund og lade krigen træde i baggrunden.
Læs mereWaste Hunt

Vi arbejder for en verden uden skrald – starter med os selv og samarbejder med virksomheder og myndigheder.
Læs mere


Anaobaba TV

Vi hjælper flygtningefædre med at være aktive i faderrollen og forberede et nyt liv for deres familier, mens de venter på at blive genforenet.
Læs mere


Sammen om DHL Stafetten

Vi griber DHL Stafetten som anledning til at alle – også mennesker med handicap – kan være med i en stor fælles idrætsoplevelse.
Læs mereMusikhavnen

Vi skaber en ny bæredygtig musikkultur for koncertgængere, spillesteder og musikere.
Læs mere


Kanalrundfarten – Aarhus Ø, Å og Havn

Vi skaber bæredygtig oplevelsesøkonomi – kulturelt, socialt og miljømæssigt.
Vær med


LitterGo

Vi driver en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, der skaber renere miljø på byggepladser og meningsfuldt arbejde for socialt udsatte.
Vær medMin Gamle By

Vi fortæller vores egne historier om Den Gamle By for at skabe opbakning i en vanskelig tid.

Læs mere


Skraldecaféen

Vi samler overskudsmad og bruger det som et middel til nye fællesskaber, hvor socialt udsatte løfter hinanden.

Læs mere


DOKK 8000

Dokk 8000

Vi vil skaber et dynamisk fællesskab omkring boliger, hvor vi vil engagere os i hinanden og byen.

Læs mereRessourcemenneskene

Vi synliggør og aktiverer styrkerne hos mennesker, der er kommet sig efter misbrug eller dybe psykiske problemer.

Læs mere


Plastikposefri by

Vi hjælper hinanden med at fjerne overflødig plastik fra vores hverdag og fra naturen.

Læs mere


Fra tøven til grøn handling

Cirkus Mærkbar

Vi vil gøre bæredygtighed mærkbart, sjovt og nærværende for børn og unge, så vi kan leve mere bæredygtigt i hverdagen.

Læs mereGrønne Skridt

Vi vil gøre det let at handle mere bæredygtigt i hverdagen ved at formidle valg og muligheder om bæredygtighed i bred forstand.

Læs mere


Vi elsker mad

Vi reducerer madspild med fællesskab, omtanke og nydelse. Med Vi elsker mad mærket synliggør vi de gode eksempler. Dermed inspirerer vi andre og påvirker holdninger og vaner.

Læs mere


Vores Havn

Vi samler havnens beboere og brugere om et åbent og levende miljø med gode fælles normer blandt alle – nye som gamle.

Læs mereSammenrend

Vi skaber motions- og bevægelsesfællesskaber for blandede grupper med og uden handicap.

Læs mere


SpecialeKlubben

SpecialeKlubben

Vi udvikler et nyt læringsmiljø for specialestuderende, som skaber personlig og faglig vækst i specialeprocessen.

Læs mere


Nudge Aarhus

Nudging drejer sig om at påvirke til gode valg. Med humor og kreativitet viser vi vejen til en renere og sundere by.

Læs mereGodsbanden

Vi er døråbner for mennesker med handicap – både mentalt og fysisk –  så flere kan deltage aktivt i byens kulturliv.

Læs mere


Hjerterum GF 1024x400

HjerteRum

Vi skaber en alternativ boform, der bygger på gensidige relationer. HjerteRum giver studerende tag over hovedet og ældre tryghed og nærvær.

Læs mere


Pit stop

Pitstop for mennesker i krise

Vi skaber et tilflugtssted for mennesker der er ramt af en dyb eksistentiel krise, hvor de kan finde sindsro til, at håb dukker op igen, og der er en ny vej at gå.

Læs mereHjælp til at hjælpe

Vi hjælper hinanden med at række ud til naboer, kolleger, venner og pårørende, når vi oplever at de er i krise.

Læs mere


Multietnisk Kulturcenter

Vi samler forskellige etniske grupper i Aarhus. Formålet er at styrke medborgerskab og gensidig integration.

Læs mere


Byd op til valg

Vi griber kommune- og regionsvalget som anledning til at starte et initiativ, der drejer sig om at styrke den demokratiske dialog og den demokratiske involvering af mennesker.

Læs mereToms Taxa

Toms Taxa går ud på at klæde taxachauffører på til at vise mennesker i en svær situation hen til et sted, hvor der er hjælp at finde.

Læs mere


Aarhus er for alle 1024x400

Aarhus ER for alle

Vi skaber idéer der bidrager til at alle – også mennesker med handicap – kan deltage i og bidrage til Aarhus kultur- og fritidsliv.

Læs mere


Sundhed som fag

Vi vil gøre sundhed til et fag i folkeskolen hvor elever, lærere og forældre sammen kan udforske viden og vaner til et sundere liv.

Læs mereVores Rum

Vi skaber et trygt mødested, hvor forældre fra gaden kan være sammen med deres børn og bevare tillidsfulde relationer.

Læs mere


Vov Pelsen

Vov Pelsen

Vi vil gøre det lettere for psykisk sårbare at få hund – og for hund og ejer at få et trygt liv sammen.

Læs mere