Social Sundhed

Vi mobiliserer sundhedsfaglige studerende til at være brobyggere mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet.

Der er ulighed i sundhed

Mange socialt udsatte synes, det er svært at kommunikere og være i kontakt med sundhedssystemet, praktiserende læger, sygeplejersker og hospitaler. På samme måde har sundhedssystemet også svært ved at rumme og kommunikere med psykisk syge, misbrugere, hjemløse og andre socialt udsatte. Ofte bliver sygdomme derfor ikke behandlet og følgen kan være alt for tidlig død. Ulighed i sundhed er en realitet, og socialt udsatte – der ofte lever et hårdt liv med misbrug og hjemløshed lever i gennemsnit 22 år kortere end øvrige danskere.

Sundhedsfaglige studerende bygger bro

Vi er i gang at skabe en frivillig gruppe af studerende – hovedsageligt fra de sundhedsfaglige uddannelser, der er brobyggere mellem sårbare, marginaliserede mennesker og sundhedssystemet. På den måde hjælpes det enkelte menneske til bedre at kunne finde hjælp i sundhedsvæsnet – og medarbejdere i sundhedsvæsnet hjælpes til bedre at kunne kommunikere med socialt udsatte. Samtidig vil kommende ansatte i sundhedsvæsenet allerede under deres studietid opnå kompetencer i at arbejde på tværs af specialerne og rumme, være i dialog med og behandle socialt udsatte mennesker i det etablerede sundhedssystem.

Se indslag fra TV Avisen den 1. juni 2016.

Hvem er med?

  • Kristina Louise Bliksted
  • Karen Ingerslev
  • Hanne Hougaard
  • Helle Bay


Status

Social Sundhed har nu 80 frivillige fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus og har etableret sig  i Herning og København.  Ring 9155 0636 for at komme i kontakt med brobyggere i Aarhus.

Aktuelt

Følg Social Sundhed på Facebook

Se indlæg om Social Sundhed

Se Social Sundheds hjemmeside


Kontakt

Kristina Louise Bliksted
klbliksted@gmail.com