Bliv medlem

Hvis du vil engagere dig i udviklingen af foreningen og virksomheden Sager der Samler  – og bakke op omkring vores arbejde med dit kontingent, så bliv medlem. Du kan være medlem som borger og som virksomhed.

Sager der Samler er en forening og en socialøkonomisk virksomhed. Den præcise betegnelse for den juridiske form er “en erhvervsdrivende forening med et almennyttigt formål”. Fordelen ved den konstruktion er, at vi kan tjene vores egne penge og dermed være uafhængige af offentlige tilskud.

Foreningen er demokratisk. Vi har en bestyrelse på syv personer og en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer bliver inviteret og har stemmeret.

Du kan sagtens være aktiv i Sager der Samler uden at være medlem. Dit vigtigste bidrag er dit engagement i fællesskabet og i sagerne. Men som medlem er du med i udviklingen af selve foreningen og virksomheden – og du støtter desuden arbejdet økonomisk med dit kontingent.

Medlemskabet giver ikke nogen særlige fordele i hverdagen. Men du bliver inviteret til årsmødet og til generalforsamlingen, hvor du har stemmeret. Du bliver ligeledes inviteret til medlemsarrangementer, der afholdes et par gange om året. Medlemsarrangementer har fokus på at skabe nye tiltag, der kan bidrage til udviklingen af Sager der Samler.

Der er to typer medlemskaber. Et “Personligt medlemskab” for enkeltpersoner og et “Virksomhedsmedlemskab” for virksomheder og organisationer. Begge medlemsskaber giver de samme rettigheder og stemmeret ved generalforsamlingen.

Se vedtægter for foreningen Sager der Samler

Du tilmelder dig ved at skrive til os. Læs mere neden for. Når vi har modtaget din tilmelding og godkendt dit medlemskab, vil du modtage en bekræftelse med et medlemsnummer og et medlemsbevis. Du vil herefter blive inviteret til årsmøde og til generalforsamlingen, hvor du har stemmeret.

Personligt medlemskab

Medlemskab af Sager der Samler koster et grundkontingent på 250.- pr år svarende til 20 kr. pr. måned. Grundkontingentet opkræves pr. mail ved nytegning af medlemskab og herefter årligt i februar måned. Kontingentet kan indbetales via netbank.

Mange medlemmer ønsker at støtte vores arbejde i Sager der Samler økonomisk og det er vi rigtig glade for. Ønsker du at bidrage udover grundkontingentet, så kan du selv fastsætte beløbet i forbindelse med din indbetaling.

Virksomhedsmedlemskab

Kontingent 1-49 ansatte: 2.000 kr. (ekskl. moms)
Kontingent over 50 ansatte: 3.000 kr. (ekskl. moms)

Kontingent for virksomhedsmedlemskaber faktureres i forbindelse med indmeldelse og herefter hvert år, i februar måned.