Om Sager der Samler

Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. Vi er et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at løse de problemer, vi møder i vores hverdag. Resultatet er mod, handlekraft og initiativer der fornyer samfund og demokrati nedefra.
Læs her, hvordan det foregår, og hvordan du kan være med.

Kernen i vores arbejde er at skabe et sted, hvor vi bakker hinanden op i at skabe forandring gennem vores hverdag. Vi kalder os for hverdagsaktivister – og vi står bag en lang række nyskabende initativer – eller “sager”.

Et eksempel er Annbritt og Steffen, der som kontakthjælpemodtagere vil sætte fokus på et skjult fattigdomsproblem i Danmark. Der er mad nok, men folk mangler penge. Nu står de bag Skraldecaféen, hvor madspild er en ressource, der bliver brugt til at skabe nye fællesskaber.

Et andet eksempel er Pia og Katrine, der som pædagoger vil gå nye veje for at understøtte udviklingshæmmede i at få øje på deres egne ressourcer. De står bag Sammen om DHL Stafetten og har nu startet Vaskeriet, som er en øvebane for udviklingshæmmede, der gerne vil have et arbejde.

Sager der Samler holder til i lokaler, hvor der tidligere har været boghandel og dansestudio i Vestergade 43 midt i Aarhus. I dagligdagen er vi 10-15 personer, som sørger for at holde stedet åbent og fællesskabet levende.

Vi har omkring 80 medlemmer i foreningen, og der er et par hundrede mennesker involveret sagerne. I vores netværk er der mange hundrede mennesker fra alle dele af lokalsamfundet – fra byens virksomheder, kommunen, regionen, foreninger og ganske almindelige borgere.

Økonomien fungerer som et sammenskudsgilde suppleret med indtægter fra projekter, hvor vi samarbejder med andre omkring konkrete sager eller udvikling af ny viden. Vi modtager ingen faste tilskud fra offentlige eller private puljer.

Du kan være med i Sager der Samler ved at starte din egen sag eller være med til at bakke op om andres. Du kan også blive en del af hverdagen og hjælpe med at drive stedet – enten ved at være i praktik eller bruge noget af din fritid eller arbejdstid på at engagere dig i fællesskabet.

Vi håber, du vil være med. For vi har brug for hinanden.

Tre dogmer

Vi har med tiden skabt nogle klare dogmer, der hjælper os tilrette i samarbejdet omkring de mange initiativer.


Egen virkelighed

Vi starter hjemme hos os selv. Som aktive medborgere og hverdagsaktivister skaber vi forandring med udgangspunkt i vores egen livssituation. Hvis der er noget, som mangler i min verden, kan jeg være med til at skabe det – til gavn for mig selv og for andre.

Øjenhøjde

Vi gør ikke noget “for nogen” – vi gør noget med hinanden. Aktivt medborgerskab og hverdags- aktivisme handler ikke om målgrupper, og vi har ikke noget for på hinandens vegne. Gensidighed og øjenhøjde er forudsætningen for at danne et fællesskab, der kan skabe en forandring.

Frihed

Vi starter med at handle der, hvor vi ikke skal spørge om lov og ikke bede om penge. Her ligger handlekraften og friheden. Vi styrker vores ansvar og autoritet som politiske aktører i samfundet. Derfor skaber vi løsninger, hvor vi har størst indflydelse – gennem vores egen hverdag.

Historie og vision

Vi begyndte arbejdet med Sager der Samler i 2012. Fem mennesker stod bag – Paul Natorp, Karen Ingerslev, Brett Patching, Kristin Birkeland og Morten Daus Petersen – og egentlig var tanken at lave en efteruddannelse. Vi ville samle mennesker “i mellemrummet” for at lære at samarbejde om at løse samfundsproblemer.

Så mistede vi fodfæstet og landede i vores egen aktivisme. Så i stedet for at lave en efteruddannelse har vi skabt et hus for hverdagsaktivister.

Vi brænder for at styrke handlekraften i hverdagen – og dermed vores autoritet og ansvar som borgere, ikke kun som forbrugere. Demokrati handler om at have indflydelse på eget liv, om at blive hørt og om at være med til at skabe løsninger. Så vi brænder også for at styrke demokratiet ved at forbinde det til det levede liv.

Sager der Samler er svar på to vigtige tendenser i vores tid. På den ene side er det behovet for mere samarbejde på tværs og løsninger, der kommer nedefra. På den anden side er det en længsel mange har efter at være aktivt medskabende i udviklingen af vores samfund. Vi er ikke tilfredse med blot at afgive vores stemme.

Det, der har drevet os hele vejen er et ønske om at være mere med og tage del i at udvikle vores samfund. Vi vil bruge vores engagement, faglighed og erfaring – og mærke, at det betyder noget. Og vil vil gerne møde mennesker, der er forskellige fra os selv – men har det på samme måde.

Kommentarer ( 1 )

The comments are now closed.