Platform for empatiske sundhedsløsninger

Vi styrker livskvalitet for mennesker med kronisk sygdom og funktionstab gennem formidling af empatiske sundhedsløsninger.

Vi har brug for nye sundhedsløsninger

Fundamentet for de behandlings- og plejeløsninger vi har i dag, er bygget i en tid, hvor livet efter pensionsalderen var kort og pleje et familieanliggende. Nu lever mennesker 30 år længere, mange med kroniske sygdom og langt fra familie. Sygehuse og lægepraksis sander til.  Hjemmeplejen begrænses til et minimum. Nutidens lange liv ofte medkronisk sygdomme er livsvilkår, som efterspørger nye tankesæt. Spørgsmålet er ombehandlingssystemerne og lægevidenskabelig logik kan levere dem?

Vi kan føle os sunde – på trods af sygdom

Empatiske sundhedsløsninger – så som sundhedscoaching, omsorgsklovne, mental træning, vaneændrende værktøjer, styrkende objekter, personlig musik, læsegrupper og billedkunst – resonerer med mennesker og deres livssituation, og styrker det psykologiske og sociale beredskab til at håndtere livet. Empatiske løsninger søger at forstå og afspejle det enkelte menneske i sin helhed. De bidrager til, at man bedre kan håndtere sin situation og opleve sig selv som sund – uagtet kronisk sygdom og funktionsbegrænsninger.

Vi vil forbinde empatiske sundhedsløsninger med mennesker som lever med kronisk sygdom og funktionstab, så de kan øge deres livskvalitet og oplevelse af sundhed – sygdom til trods. Vores drøm er, at motiverende oplevelser og ressourcemobiliserende relationer bygget sammen i empatiske systemer kan komme til at udgøre rygraden i den lokale hverdagssundhed. Vi vil bidrage til, at mennesker bliver set og kan leve det længste og sundeste liv muligt givet omstændighederne.

Hvem står bag?

  • Thomas Hammer-Jakobsen
  • Carina Lillsøe


Det sker

Platform for empatiske sundhedsløsninger har modtaget en investering fra Innovationsfonden og er blevet til Livsglæder.nu. Se mere på projektets hjemmeside.

Se indlæg om Platform for empatiske sundhedsløsninger

Kontakt

Thomas Hammer-Jakobsen
thomas.hammer-Jakobsen@livsglaeder.nu