Dokk 8000

DOKK 8000

Vi vil skabe et dynamisk fællesskab omkring boliger, hvor vi vil engagere os i hinanden og byen.

Individualisme og fællesskab

Mange oplever ikke noget særligt tilhørsforhold til det sted, hvor de bor. Nogle føler sig begrænsede i udfoldelse i den individuelle bolig. Man savner måske mere fællesskab, men ønsker ikke at bo i et kollektiv i traditionel forstand.

Gentænk måden vi bor på

Vi udvikler et nyt bud på fællesskabsorienterede boliger i byen, der skaber rammer for samliv på tværs af forskelligheder i familiemønstre, interesser og aldre. Vi ønsker at skabe et dynamisk sted, der åbner sig mod omverdenen. Et sted, hvor vi flytter ind, fordi vi vil engagere os i hinanden og byen. Et sted, som åbner for kreativitet og improvisation – og et sted, som aldrig bliver helt færdigt.

Hvem er med?

 • Lise Poulsen
 • Susanne Stein
 • Marianne Gram Thrane
 • Finn Nørholm
 • Viv Villsen
 • Sarah Jarsbo
 • Mette Sørensen
 • Birgit Balslev
 • Johs Thorst
 • Berit Werner Hansen
 • Gry Sandholm Jensen


Status

Ideen om at udvikle en ny boform i byen opstod i januar 2014. Siden er der kommet flere personer til, og i efteråret 2014 begyndte vi at lave mere konkrete undersøgelser af mulighederne for at etablere et nyt bofællesskab. Den 9/12 2015 holdt DOKK 8000 stiftende generalforsamling for den forening, om skal drive og udvikle initiativet.

Aktuelt

Se indlæg om DOKK 8000 her


Kontakt

Gry Sandholm Jensen
gryjensen@gmail.com

Finn Nørholm
finn.norholm@gmail.com