Specialeklubben

SpecialeKlubben

Specialeklubben vil udvikle et nyt læringsmiljø for specialestuderende, som skaber personlig og faglig vækst i specialeprocessen.

Man kan blive syg af at skrive speciale

Mange studerende har en dårlig oplevelse med deres specialeforløb. De oplever ensomhed, frustration, stress og mange mister sig selv  i processen. Det kan gå ud over både det personlige og faglige udbytte af det helt ekstraordinære og særlige projekt, som et speciale er. For nogle bliver processen så vanskelig, at de bliver syge.

Sammen skaber vi den gode specialeproces

Specialeklubben vil udvikle et nyt læringsmiljø for specialestuderende, som skaber personlig og faglig vækst i specialeprocessen. Vi vil gøre det ved at finde måder at understøtte hinandens motivation og mestring gennem et berigende fællesskab. Det skal være en bedre oplevelse at skrive speciale.

Hvem er med?

  • Kresten Mouritzen
  • Marie Bisgaard
  • Stine Kristensen
  • Paul Natorp
  • Kristin Birkeland
  • Karsten Ansbjerg Thørring
  • Pernille Kølbeck
  • Nynne Kjærsgaard Dahlgreen

Status

Specialeklubben har holdt en række workshops for specialestuderende med fokus på forskellige temaer i forbindelse med specialeskrivningen. Vi har blandt andet arbejdet med:
– at skifte gear og holde pauser
– at skabe en god relation med sin vejleder
– at bygge det gode fundament for specialeprocessen.
Og vi har fejret de færdige specialer og sat fokus på overgangen til arbejdslivet.

Sagen har ingen kommende workshops på programmet, men alle er velkomne til at lade sig inspirere af materialet fra vores workshops, som ligger på Marie Bisgaards website.

Aktuelt

Se indlæg om Specialeklubben

Facebook Specialeklubben


Kontakt

Kresten Mouritzen
ktmouritzen@gmail.com