LitterGo

Vi driver en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, der skaber renere miljø på byggepladser og meningsfuldt arbejde for socialt udsatte.

Byen flyder i affald og mange oplever at være tilovers

Vore arbejdsmarked fungerer ikke lige godt for alle. Mange mennesker har hverken uddannelse eller succes og fungerer dårligt i mange sammenhænge. De bliver socialt udsatte. Men mennesker skal mærke, at der er brug for dem. Det kan vi sætte i værk med affaldsbekæmpelse og bygningsservice. For byggeriet udleder nemlig 30 % af alt herreløst affald, som ender i naturen og er årsag til et stort miljøproblem. Så den branche er vigtig at rumme, ikke mindst da den rummer tilgængelige jobs. En miljøindsats med en stærk social profil.

Vi løser et praktisk problem på byggepladser og løfter mennesker med meningsfuld beskæftigelse

Drømmen er, at vi skaber en medarbejderdrevet organisation, hvor selvstyrende grupper fungerer og skaber livskvalitet i kraft af, at de udfører opgaver, der er brug for, og som efterspørges af byggebranchen og andre virksomheder. Hvor vi løfter medarbejderne til at fungere i praksis. Mange af vores medarbejdere vil være medejere og finde mening i at blive i virksomheden. Og kunderne vil mærke vores engagement.

Medieomtale

Socialt udsatte skal tage skraldet for byggeriet (Lokalavisen, 30/5 2020)

Pap og flamingo flyver ud i Kattegat – men disse mænd gør noget ved det (TV2 Østjylland, 24/8 2019)

Hvem er med?

  • Claus Pape, stifter og ejerleder

Det sker

Vi arbejder p.t. på en række byggepladser i Aarhus i Risskov og på Godsbanearealet. Vi er desuden i gang med nogle projekter, som optimerer genanvendelsen af affald, og vi arbejder på at udvide kundekredsen.

Se mere på https://littergo.net

Se indlæg om LitterGo

Kontakt

claus.pape@littergo.net
+45 4280 9084