Byd op til valg

valgvenner 1024x400

Vi greb kommune- og regionsvalget som anledning til at starte et initiativ, der drejer sig om at styrke den demokratiske dialog og den demokratiske involvering af mennesker.

Demokratiet er stærkt hvis vi bruger det

Demokrati bygger på et fællesskab om beslutninger. Når du stemmer, så tager du ansvar overfor samfundet – og får indflydelse på beslutninger, der påvirker dit eget liv. Vi styrker demokratiet, når vi bruger det, og det er vigtigt at mangfoldige stemmer bliver hørt. For mange er det at gå hen og stemme et stort skridt, så hvordan kan vi gøre det at stemme til noget vi er fælles om, så flere tager del i demokratiet?

Vi byder hinanden op til valg

Vi greb kommunal- og regionsvalget den  19. november 2013 som anledning til at få inspiration, der kan styrke den demokratiske involvering af mennesker. Idéen var at to mennesker følges ad til valgstedet. Krydset blev sat og situationen var anledning til en samtale om demokrati, medbestemmelse og indflydelse på eget liv. Efter valget mødtes vi på Sager der Samler og vor oplevelser blev delt og benyttet  som inspiration til at styrke den demokratiske dialog i hverdagen – også når der ikke lige er valg. Visionen er at fremme muligheden for medbestemmelse og indflydelse på eget liv også hos dem, der normalt ikke har den stærkeste stemme.

 

Hvem er med?

 • Peter Mikkelsen
 • Paul Natorp
 • Marie Due
 • Astrid Lund-Pedersen
 • Sara Mønster Frost
 • Mette Sørensen
 • Anette Gimm
 • Miriam Maya Djønne
 • Julie Soffi Fievé
 • Mathias Dydensborg Rasmussen
 • Ditte Marie Jensen

Status

Nu efter valget er det vigtigt demokrati kommer på dagsordnen i hverdagen, så dem, der normalt ikke har den stærkeste stemme, kommer til orde. Det er vigtigt vi mødes i øjenhøjde, lærer at lyttet til hinanden og respekterer hinanden.

Vi vil skabe rum for dialog på tværs af sædvanlige skel gennem aktiviteter vi kan samles om på tværs. Næste skridt bliver at stille mangfoldige hold til DHL Stafetten i august.

Aktuelt

Se indlæg om Byd op til valg


Kontakt

Peter Mikkelsen
pemi@aarhus.dk

Mette Sørensen
mette@sagerdersamler.dk