DOKK 8000

Folkene bag initiativet “DOKK 8000” har store visioner, mange idéer og en ønskeliste, der indeholder både cafe, værksted, iværksætterkontorer, bibliotek og gæsteboliger. Drømmen er at skabe en ny slags fællesskabsorienterede boliger i byen, hvor mennesker lever sammen på tværs af familiemønstre, interesser og aldre. Projektet er netop blevet udvalgt til deltagelse på Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig, der er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år. mere

Jeg har en drøm. Jeg drømmer om at være med til at skabe de forandringer, jeg gerne vil se. Og det vil jeg gøre ved at bruge min frihed til at handle i min egen hverdag.  mere

Nu er de første brobyggere fra Social Sundhed klar til at komme på gaden for at bygge bro mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet. De  31 brobyggere er studerende fra de sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus, som gennem de sidste måneder er blevet klædt på til arbejdet som frivillige i Social Sundhed. Intentionen er, at deres indsats skal være med til at reducere ulighed i sundhed.  mere

Ressourcemenneskene workshop

Mennesker, der er kommet gennem en livskrise som stress, psykisk sygdom eller misbrug, har ofte nogle helt særlige kompetencer – vi kalder dem ressourcemennesker. Vi tror på de kompetencer kan gøre nytte mange steder i samfundet, og ønsker at bygge bro mellem ressourcemennesker og arbejdsmarkedet. På en workshop den 14. maj samlede vi ressourcemennesker, HR-profesionelle og fagpersoner som arbejder i feltet mellem udsathed og beskæftigelse. Ambitionen med workshoppen var, at komme på sporet af “det særlige” som man kan, når man har været igennem en livskrise af den ene eller anden art.  mere

lipse1024x400

Sager der Samler er case i et større EU forskningsprojekt. Projektet hedder LIPSE (Learning from Innovation in Public Sector Environments) og har som overordnet formål at identificere, hvad der fremmer og hæmmer social innovation i den offentlige sektor. Undersøgelsen går på tværs af 11 EU lande og 7 policy områder. mere

Brandbjerg1 1024x400

Hvordan kan en højskole blive et sted, der bidrager til en bæredygtig udvikling af samfundet – både som lokal kulturinstitution og som et sted mennesker kommer for at lære hele livet?  Brandbjerg Højskole vil få mennesker til at tage føring i omstillingen til et bæredygtigt samfund – og starter med sig selv. Ambitionen er at involvere elever, medarbejdere, naboer og samarbejdspartnere i at gøre højskolen til et levende laboratorium for bæredygtige vaner, løsninger og læringsrum. Sager der Samler er med til at tilrettelægge og gennemføre processen.  mere