DOKK 8000 udvalgt til Arkitekturbiennalen i Venedig

DOKK 8000

Folkene bag initiativet “DOKK 8000” har store visioner, mange idéer og en ønskeliste, der indeholder både cafe, værksted, iværksætterkontorer, bibliotek og gæsteboliger. Drømmen er at skabe en ny slags fællesskabsorienterede boliger i byen, hvor mennesker lever sammen på tværs af familiemønstre, interesser og aldre. Projektet er netop blevet udvalgt til deltagelse på Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig, der er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år.

En del af det danske bidrag

DOKK 8000 har i efteråret haft en tæt dialog med arkitekt Tommy Bruun. Han gjorde gruppen opmærksom på Arkitekturbiennalen i Venedig, en international arkitekturudstilling, hvor temaet i 2016 er ’Humanisme i arkitektur’. Marianne fortæller: ”Biennalen satte skub i processen. Tommy lavede en model af DOKK 8000, som en første skitse, og sendte projektet ind. DOKK 8000 blev udtaget og skal med som del af det danske bidrag på udstillingen i Venedig fra maj – det er da sejt! ”

Læs mere om arkitekturbiennalen og det danske bidrag

Modellen er et godt udgangspunkt for de fortsatte drøftelser af, hvordan det konkrete projekt skal se ud, forklarer Marianne: ”Vi får nogle fælles billeder på, hvad det er vi taler om, og det er lettere at konkretisere ideerne. Hvor stort skal det være? Hvor mange skal bo der? Hvilken brug af fælles arealer vil vi have, og hvad skal være tilgængeligt for folk udefra? Modellen gør det også lettere at forklare andre, hvad det er vi har gang i. Både Stadsarkitekt Stephen Willacy og Rådmand Kristian Würtz har set modellen, og de er meget positive overfor projektet.”

DOKK 8000 har stiftet en forening

Marianne Gram Thrane har været med fra starten, da de første møder om netværksbaserede boliger blev holdt for snart to år siden. Nu har DOKK 8000 stiftet en forening, som har til formål at skabe et mangfoldigt urbant nabofællesskab i en boligform, der tilgodeser forskellige familiemønstre, aldre og forskellighed i økonomi. Det skal være et sted, hvor man flytter ind, fordi man vil engagere sig i hinanden og byen. Den stiftende generalforsamling blev holdt d. 9. december, og bestyrelsen består af Karen Noeberg, Niels Lund, Johs Thorst, Ulrik Bisgaard og Marianne Gram Thrane.

Det er et stort skridt for DOKK 8000 at stifte en forening, og Marianne fortæller: ”Der var en rigtig fin stemning på generalforsamlingen. Der var flere nye, som tog aktivt del. Vi er klar til at få flere medlemmer, både aktive medlemmer som ønsker at bo i DOKK 8000, og passive medlemmer, som vil støtte op om vores formål. Det er også muligt at få et erhvervsmedlemsskab. Nu har vi en solid kerne, og så gælder det bare om at få økonomien til at hænge sammen og finde en grund. ”

Sager der Samler er vores rygmærke

DOKK 8000 har fra starten været et initiativ hos Sager der Samler, og Marianne fortæller: ”Det har virkelig støttet arbejdet med DOKK 8000, at vi har været del af Sager der Samler. Det har gjort det muligt at invitere til større arrangementer i lokalerne, hvor vi har fået ny inspiration, har brainstormet og udviklet ideer. Det, at være del af Sager der Samler fungerer lidt som et rygmærke, når vi kontakter potentielle samarbejdspartnere – det viser vi er til at regne med. Det er en stor styrke ved Sager der Samler, at man både er med i et større fællesskab, og samtidig arbejder med sin egen specifikke sag. ”

Udvikling og afklaring

DOKK 8000 har været gennem en lang udviklings- og afklaringsfase, hvor deltagerne har hentet inspiration fra mange kanter, f.eks. tyske og norske eksempler på netværksboliger, hos Urbania, et boligprojekt i København, der bygger på mange af de samme tanker. Men også lokalt hos Rune Kilden, som er developer og engageret i byudviklingen i Aarhus.

”På baggrund af de mange studier og input har vi udviklet og drøftet visioner og konkretiseret ideer, Vi er organiseret i forskellige arbejdsgrupper for arkitektur, grundkøb, økonomi og kommunikation. Det er afgørende for os at skabe et mangfoldigt fællesskab, derfor skal DOKK 8000 være tilgængeligt for folk med en helt almindelig indkomst. ”

”Vi arbejder på at finde en model, hvor vi kan kombinere forskellige typer boliger, både ejer- og lejeboliger. Og måske også medejeboliger, det er vi ret nysgerrige på lige nu. Der er rigtig mange muligheder, hvis vi vil bygge med præfabrikerede moduler, for at bygge boliger til en overkommelig pris. Det må godt være simple boliger, når der er kvalitet og muligheder i de mange fællesområder. Vi ønsker projektet skal afspejle ”bæredygtighed” i sin brede betydning: socialt, økonomisk, miljømæssigt, kulturelt – og gerne åbne for eksperimenter med forskellige nye virksomhedsformer koblet med fælles faciliteter som f.eks. et vaskeri, en offentlig cafe, et bibliotek og rum for muligheder som kontorer, gæster, møder og aktiviteter” fortæller Marianne og fortsætter: ”Vi har kig på forskellige grunde, og det nye brokvarter omkring Søren Frichsvej kunne være en mulighed ”

Rammer for et aktivt liv

For Marianne er DOKK 8000 et bud på, hvordan man kan leve et godt og aktivt liv i samspil med andre, og hun uddyber: ”Mit udgangspunkt er, at jeg er borger i Aarhus. Vi har en Sundhedspolitik og en Boligpolitik, som baserer sig på borgerinvolvering og samspil. Men jeg tror intentionerne om mere generøsitet mellem mennesker vil kunne udfolde sig meget rigere, hvis by- og boligarkitekturen reelt understøtter både ”livet mellem og i husene”. DOKK 8000 er et forsøg på at skabe nye rammer – ikke som et selvlukkende sted men som et dynamisk sted, som åbner op for omverdenen – og et sted, som aldrig bliver helt færdigt. ”

Hvis du er nysgerrig efter at høre mere, kan du kontakte Marianne Gram Thrane: marianne.g.thrane@gmail.com

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *