Nyt projekt: Eksperimenter med demokratiske løsninger

Stine

Sager der Samler er partner i et udviklingsprojekt sammen med Borgerservice i Aarhus Kommune. Nærmere bestemt afdelingen ‘Udvikling og Demokrati’, der blandt andet har ansvaret for afvikling af valg og folkeafstemninger. Projektet skal “øge båndbredden” i samtalen mellem borgere og kommune. Målet er at flere skal deltage i en etisk, bæredygtig og demokratisk udvikling af byen.

Stine Kristensen er ansat som projektleder i tre måneder og bliver dermed Sager der Samlers første fuldtidsmedarbejder.

Reducere demokratisk underskud

Projektet handler om at aktivere demokratiet og skabe en bedre dialog mellem forvaltninger og borgere. I dag er det langt fra alle, der bliver hørt, når der træffes politiske beslutninger.

Stine forklarer: ”I de traditionelle processer, hvor kommunen inddrager borger i f.eks. byfornyelse, er det ofte ikke alle stemmer, der bliver hørt. Det er ikke alle, der er trygge ved at møde op til borgermøder, og det er ikke alle, der har overskud til at skrive et høringssvar. Stik mod intentionen kan borgerinddragelse også blive ekskluderende, og på den måde opstår der alt for let et demokratisk underskud.”

Stine bruger området omkring Godsbanen som eksempel på, hvordan demokratisk underskud kan opstå: ”Der er store planer for udvikling af området ved Godsbanen. I dag holder mange af dem, der måske står lidt på kanten af samfundet, til dernede. Der er store forandringer på vej. Men det er ikke sikkert vi får spurgt dem om, hvad de gerne vil. Jeg tror, det vil skabe større værdi, hvis de også bliver involveret.”

Ambitionen med projektet er at reducere demokratisk underskud og at skabe en platform, hvor civilsamfund og kommune kan samarbejde i øjenhøjde.

Projektet er døbt “Den Demokratiske Fordring”, inspireret af den aarhusianske filosof K.E. Løgstrup. Det henviser til, at vi i det konstante møde med andre mennesker får tildelt et etisk ansvar. Det gælder i særlig grad, når vi som by træffer vidtgående beslutninger om byens indretning, som har konsekvenser for andres liv.

Demokratiske løsninger

Den demokratiske fordring er tænkt som en række eksperimenter, der skal skabe ny viden om, hvordan alle kan være med til at skabe demokratiske løsninger i situationer, hvor byen har indviklede problemer. Stine forklarer: “Det afgørende er ikke nødvendigvis at udtrykke sin holdning men at kunne deltage i at skabe en god løsning. Det betyder også, at vi vil arbejde med eksperimenter, der skaber dialog, forståelse for andres behov og læring.”

Der vil altid være udfordringer, når vi lever sammen i en by, der udvikler sig. Stine forklarer, at der er bred enighed om, at den traditionelle tilgang til borgerdialog ikke længere slår til, og hun forklarer: ”I dag er det ofte kommunen, som definerer problemerne. Og når kommunen definerer problemet, har de næsten bestemt, hvad der skal ske fremadrettet. Er der tale om indviklede problemer, som vi kun kan løse ved at samarbejde og få mange forskellige perspektiver i spil, så nytter det ikke noget, at det alene er kommunen, der definerer problemet og dermed afgrænser løsningen.”

Brobygning mellem Aarhus Kommune og Sager der Samler

Ideen til projektet er opstået, mens Stine har været i løntilskud i Aarhus Kommune. Opstarten bliver finansieret af Borgerservice og Bibliotekernes forsøgspulje, og de næste tre måneder skal Stine modne projektet og søge flere midler. ”Vi skal finde ud af, hvad der egentlig er på spil her. Jeg skal drikke kaffe med rigtig mange folk og finde ud af, hvem der vil være med. Vi skal finde initiativer og situationer, hvor vi kan prøve nogle ting af for at lære, hvad der virker.”

Stine glæder sig over at kunne fortsætte som brobygger mellem kommunen og Sager der Samler, og hun fortæller: ”De sidste fire måneder har jeg været ansat i kommunen, og nu bliver jeg ansat i Sager der Samler. Vi har haft et rigtig godt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Sager der Samler, og jeg lærer vildt meget. Der er nogle rigtig gode folk i kommunen, der arbejder hårdt og gerne vil det her.”

Hvis du vil vide mere, så skriv til Stine på: stine@sagerdersamler.dk

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *