Social Sundhed bygger bro i sundhedsvæsnet

Nu er de første brobyggere fra Social Sundhed klar til at komme på gaden for at bygge bro mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet. De  31 brobyggere er studerende fra de sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus, som gennem de sidste måneder er blevet klædt på til arbejdet som frivillige i Social Sundhed. Intentionen er, at deres indsats skal være med til at reducere ulighed i sundhed.

For snart to år siden tog Kristina Louise Bliksted initiativ til ’Social Sundhed – Brobyggere i sundhedsvæsnet’. Kristina Louise brænder for at skabe større lighed i sundhed og et mere rummeligt sundhedsvæsen, og hun fortæller:

”Vi har et sundhedsvæsen, der skal være for alle. Men alligevel er det ikke alle, der får den behandling, de har brug for. Der er ulighed i sundhed – en socialt udsat lever i gennemsnit 22 år kortere end øvrige danskere. Mange sårbare og udsatte mennesker har svært ved at begå sig i sundhedsvæsnet. De har ofte svært ved at kommunikere med det sundhedsfaglige personale, og de har svært ved at finde overskud til at møde op til en aftale. Og sundhedsvæsnet har samtidig svært ved at rumme de socialt udsatte.”

Studerende er frivillige brobyggere

Tanken bag Social Sundhed er, at de frivillige brobyggere kan være der for mennesker, der har brug for støtte og opbakning for at kunne begå sig i sundhedsvæsnet. Og Kristina Louise uddyber:

”Brobyggerne hjælper f.eks. med at kontakte sundhedsvæsnet og tager med til lægen, tandlægen eller følger med til undersøgelse på hospitalet. Brobyggeren hjælper med at koordinere aftaler og spørg om det, der skal spørges ind til, og høre den information, der bliver givet.”

Midt i september var Kristina Louise, Jens, Sarah og Rasmus fra Social Sundhed rundt på de sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus for at fortælle om Social Sundheds vision, mål og drømme. Kristina Louise var overvældet over den store opbakning og fortæller:

”Der var rigtig stor interesse for at blive frivillig brobygger i sundhedsvæsnet, og ugen efter inviterede vi til infoaften om Social Sundhed hos Sager der Samler. Vi har fået 31 frivillige brobyggere – vi havde håbet på at kunne finde 12. Der er mange medicinstuderende blandt de frivillige, og alle på nær én holder ved. ”

Brobyggerne klædes på til opgaverne

Det er vigtigt at brobyggeren kan skabe en tryg relation til psykisk syge, misbrugere, hjemløse og andre socialt udsatte, men det kan være hårdt og følelsesmæssigt udfordrende for den frivillige. Derfor får alle frivillige brobyggere et obligatorisk grundkursus på 15 timer plus månedlig supervision. Desuden er der hvert år to brobyggerdage, og Kristina Louise uddyber:

”Uddannelsesforløbet forbereder den frivillige til at møde socialt udsatte og skabe en god relationen, og det skal være med til at sikre, at sårbare og marginaliserede mennesker mødes med høj etik og faglighed. Og det er vigtigt, at alle brobyggere tilbydes supervision. Alle skal have mulighed for at arbejde med sig selv og få en forståelse for, hvad der sker når kommunikationen med sårbare mennesker ikke er god, og man f.eks. bliver betragtet som en autoritet.”

Initiativet går begge veje

Kurt Kyed, er med i initiativgruppen bag Social Sundhed og underviser på brobyggernes basisuddannelsen, og han forklarer:

”Det her initiativ går begge veje. Vi forventer meget af de frivillige studerende – de skal gå fuldt og helt ind i det her. Men de får også noget igen. De får en uddannelse – nogle kompetencer de kan bruge i deres fremtidige arbejdsliv. Gennem arbejdet som brobygger opnår de studerende en viden og kompetence i forhold til, hvordan man møder socialt udsatte, opnår en god dialog og et godt behandlingsforløb. Når de studerende er færdige med deres uddannelse, så tager de den erfaring med ind i sundhedsvæsnet. På længere sigt håber vi, at sundhedsvæsnet bliver bedre til at rumme socialt udsatte mennesker.”

Samarbejde med Kirkens Korshær

Det første hold brobyggere har gennemført grunduddannelsen. Og Social Sundhed står over for deres største udfordring, de første brobyggere skal på gaden. Mellem jul og nytår starter samarbejdet med Kirkens Korshærs døgnvarmestue. Her bliver de frivillige en del af huset tre dage om ugen. Kristina Louise uddyber:

”Det er et vigtigt skridt i forhold til at skabe relationer og blive kendt i miljøet. Måske skal vi drikke en del kopper kaffe for at opbygge tillid. Først når vi kender hinanden og er trygge ved hinanden, kan vi snakke om at besøge lægen. Vi tror på, at folk, der er motiveret af noget andet end løn, de kan noget andet og vil noget andet. Brobyggerne kommer, fordi de gerne vil det og kan opbygge relationer, der er baseret på respekt og tillid.”

Kristina Louise fortæller, at et af de næste vigtige skridt for Social Sundhed er, at få en kontrakt med Aarhus Universitets Hospital helt på plads: ”Idéen er, at Social Sundhed skal samarbejde med socialsygeplejerskerne på Skejby. Der er stort potentiale i det samarbejde, for som det er nu, så er der rigtig langt til Skejby for sårbare og marginaliserede mennesker.”

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *