Ressourcemenneskene – fælles udforskning af kompetencer

Ressourcemenneskene workshop

Mennesker, der er kommet gennem en livskrise som stress, psykisk sygdom eller misbrug, har ofte nogle helt særlige kompetencer – vi kalder dem ressourcemennesker. Vi tror på de kompetencer kan gøre nytte mange steder i samfundet, og ønsker at bygge bro mellem ressourcemennesker og arbejdsmarkedet. På en workshop den 14. maj samlede vi ressourcemennesker, HR-profesionelle og fagpersoner som arbejder i feltet mellem udsathed og beskæftigelse. Ambitionen med workshoppen var, at komme på sporet af “det særlige” som man kan, når man har været igennem en livskrise af den ene eller anden art.

20 mennesker var med til workshoppen, og gennem entusiastiske dialoger fik vi et rigtig godt indblik i styrkerne – og af den attraktivitet, som den type livserfaring har, i forhold til jobs og arbejdsmarkedet.

Struktur
Har lært sig selv struktur og disciplin som sikre at der er styr på hverdagens opgaver og udfordringer. Evne til at prioritere og planlægge så ressourcerne står mål med de daglige udfordringer.

Stresshåndteringer
Godt kendskab til egne grænser og signalerne på forstadier til stress hos sig selv og hos andre. Evne til at agere på signalerne så stress undgås. Håndtering af sig selv i kriser og konflikter.

Forandringsparat
Har dybe erfaringer med at håndtere forandringer hos sig selv. Er åben overfor forandringer og har forandringskapacitet. Mod til at se sig selv på nye måder i forhold til nye udfordringer – og har lært at lære.

Selvindsigt
Kender sig selv i forhold til egne grænser. Ærlighed overfor sig selv og andre. Evne til at reflektere og mærke efter i forskellige situationer. Kendskab til egne styrker og svagheder og kan bruge kendskabet til at udvikle sige selv. Hviler i sig selv.

Fokus og viljestyrke
”Ikke så meget bulshitt.” Vilje til at gribe fat i sig selv og skabe nye livsbaner. Ansvarlighed overfor sig selv og overfor opgaver. Fokus på det væsentlige, koncentrationsevne og går ikke i petitesser. Kan motivere sig selv.

Formidling af erfaring
Bringer sig selv og egne erfaringer i spil i forhold til andre. Være et levende eksempel for andre, kan inspirere andre. Indgyder håb og tro på bedre liv og deler livserfaring på en konstruktiv måde. Kan bidrage til trivsel og udvikling af arbejdsmiljøet.

Empati
Trygheds- og tillidsskabende. Evne til at spotte og aflæse mennesker. Favner og rummer forskellige mennesker. Forståelse for menneskelige behov og sindsstemninger.  Åben overfor forskellige følelser.

Blik for andre i samarbejde
Opmærksom på andre i samarbejde. Fokus på trivsel og livet på arbejdspladsen. Det er i orden at bede om hjælp, opmærksom på nye i flokken. Tro på andre.

Livsindsigt
Glad for livet. Dyb indsigt i hvad livet handler om. Kan se ting i andre perspektiver. God til at udnytte mulighederne i nuet. Ydmyghed og kan se værdien i de små ting. Realistisk og evne til at forudse konsekvenser af egne og andres handlinger.

Et åbent og mangfoldigt arbejdsmarked

For mennesker som har været igennem en livskrise er det lettere at komme sig når man er en del af et arbejdsfællesskab. På arbejdspladsen kan ressourcemennesker være med til at nedbryde tabuer og skabe en mere åben virksomhedskultur. Mangfoldige arbejdspladser og åben virksomhedskultur skaber trivsel i samfundet. Det skaber økonomisk værdi fordi trivsel nedsætter antallet af sygedage.

Der var mange idéer til handling, og vi fik øje på tre helt konkrete initiativer:

Misbrugsbehandling på virksomhederne
Behandlingen integreres i medarbejderens hverdag så sygefravær og isolering fra arbejdspladsen kan undgås. Initiativet har også fokus på at nedbryde tabuer i forhold til misbrug og afvænning.

Kompetenceafklaringsforløb
Ressourcemennesker får øje på det særlige de kan ud fra deres livserfaringer og får udviklet kommunikationsstrategier, så erfaringer og erkendelser fremstår som stærke og efterspurgte kompetencer

Opstart af en socialøkonomisk virksomhed
Et vikarbureau, hvor vikarerne er ressourcemennesker med stærke livshistorier, konkrete erfaringer og strategier til håndtering af livssituationer – koblet med stærk faglighed. Kan vikarierer i jobs og projekter – måske netop for den stressramte medarbejder eller projektleder. Initiativet skal også bane vejen for varig beskæftigelse, for dem der kan og vil.

Næste skridt er at samle mennesker der vil være med til at udvikle initiativerne og prøve dem af. Vil du være med og bidrage med engagement, erfaring og netværk, så skriv til Morten Daus-Petersen: morten@sagerdersamler.dk

Share: