Vi har lavet en film om Sager der Samler. Den handler om at være aktivist i sit eget liv og være i et fællesskab, der bakker op. Intentionen med filmen er at formidle, hvordan det opleves at være en del af Sager der Samler. mere

Tirsdag den 3. januar kl. 9.30 åbnede ‘Vaskeriet’. Det er en socialøkonomisk virksomhed, der producerer rent vasketøj, fællesskab og øvebaner for udviklingshæmmede. Katja og Lotte, som er de første medarbejdere, klippede snoren med borgmesterens guldsaks og måtte derefter give mange interviews til de fremmødte medier. mere

Pia og Katrine

Pia Stabell Hjort og Katrine Knudsen har netop modtaget Århus Kommunes Handicappris for deres store engagement i ”Sammen om DHL Stafetten”. Deres næste projekt er Vaskeriet. Det skal være en socialøkonomisk virksomhed, hvor mennesker med udviklingshæmning kan opdage deres ressourcer og prøve dem af som del af et fællesskab.
 mere