Den 4. maj afholdt vi i partnerskab med Aarhus Kommune en workshop med titlen Sammen om Sundhed. Det kom der 14 nye initiativer ud af. På halvanden måned har initiativerne udviklet sig, relationerne omkring dem er styrket og de første handlinger i byen har fundet sted. Vi har interviewet dem, der er med for at høre, hvad der er sket. mere

I de næste par måneder sætter vi fokus på spørgsmålet: Hvordan kan vi skabe en sund by? Det sker i projektet “Sammen om Sundhed”, som skydes i gang nu med en workshop for 80 deltagere på Folkestedet lørdag den 4. maj. Projektet er blevet til i et partnerskab med Aarhus Kommune og hænger direkte sammen med ønsket om at inddrage borgerne i at skabe fremtidens velfærdsløsninger. mere

Sundhed kan blive en fiks idé, der får os til at forgribe os på hinandens liv. Det var budskabet fra Frank Juul Agerholm, da han sammen med 25 fremmødte satte vor tids syn på sundhed til debat.  mere

(Dokumentation af første arbejdsdag i værkstedet den 22. maj)
 mere