En sag der samler: Gode fødevarer som giver os bedre liv og som alle har adgang til

(Dokumentation af første arbejdsdag i værkstedet den 22. maj)

Udbytte fra dialog 2: Udforskning af mulige kraftfelter der kan bevæge sagen

 • Hvilke mennesker skal være med for at kunne bevæge sagen?
 • Undersøg sammen: Hvem er en del af udfordringen? Hvem kan bidrage til løsninger? Hvilke mennesker, ressourcer, agendaer, m.m. kan understøtte bevægelsen?
 • Tegn kraftfeltet omkring sagen på et stort ark.

Dialogerne, der førte til valget af denne sag berørte udfordringer som f.eks. forebyggelse af sygdomme, trivsel i skole og på arbejdspladsen, fedme, attraktive bymiljøer, inklusion og kulturel mangfoldighed.

Værkstedets bud på et kraftfelt:

Kommune, region og stat:

 • Konsulent med ansvar for forebyggelse (f.eks. fødevarekonsulent fra Børn og Unge)
 • Byplanlægger (f.eks. arkitekt eller projektleder fra Stadsarkitektens kontor)
 • Økonoma fra storkøkken på en institution (f.eks. Aarhus Sygehus)
 • Konsulent med ansvar for tilsyn af fødevarevirksomheder (f.eks. veterinærkonsulent fra Fødevarestyrelsen)

Virksomheder:

 • Produktudvikler fra fødevareproducent (f.eks. Arla Foods)
 • Professionel kommunikator fra kommunikationsbureau (f.eks. art director fra Envision)
 • Ejendomsdeveloper med fokus på lokaler for fødevareiværksættere (f.eks. Olav de Linde med Bazar Vest)
 • Indkøber fra dagligvarebranchen (f.eks. Dansk Supermarked)
 • HR medarbejder med ansvar for kantinedrift (f.eks. Vestas)

Uddannelsesinstitutioner:

 • Forsker indenfor detailhandel og fødevarer (f.eks. Aarhus Universitet eller CBS)
 • Filosof eller antropolog med fokus på kulturforståelse (f.eks. Aarhus Universitet)

Mindre virksomheder, iværksættere, vækstlag og borgere:

 • Primær producent af fødevarer (f.eks. landmand)
 • Udviklingsmedarbejder fra innovationsnetværk i fødevarebranchen (f.eks. innovation manager fra Agro Food Park)
 • Ildsjæle fra græsrodsinitiativer (f.eks. Madspild.dk eller Himmelhaven)
 • Iværksætter med restaurant eller café (f.eks. Great Coffee)
 • Ambassadør for god madkultur (f.eks. en ”Claus Meyer”)
 • Mindre importør af specialfødevarer (f.eks. erhvervsdrivende i Bazar Vest)
 • Familier

Agendaer, ressourcer og idéer, der kan styrke kraftfeltet:

 • Noma og ”Det Nye Nordiske Køkken” har skabt en ny bevidsthed omkring madkultur og lokale fødevarer.
 • Mangfoldigheden og kvaliteten i udbuddet af fødevarer er væsentlig for højtuddannet international arbejdskraft.
 • Mangfoldighed i madkulturen åbner mange muligheder for iværksætteri (f.eks. små restauranter, dagligvareforretninger, nicheproducenter)
 • Fødevarer er ofte i spil i vellykkede projekter omkring mangfoldighed og inklusion (f.eks. Café Monroe og Akademiet for Utæmmet Kreativitet).
 • Fedme er et stigende problem og bevidstheden omkring det er øgende.
 • Der er mange muligheder for udvikling af innovative undervisningsformer med fokus på fødevarer.
 • Der er en voksende bevægelse omkring ”urban farming”.

Mens vi dokumenterer kommer vi i tanker om, at:

 • Udfordringer omkring emballage er relevante i forhold til fødevarer.
 • Mad kan være en vigtig faktor i skabelsen af gode læringsmiljøer.
 • Madspild er en stor udfordring og en kæmpe ressource.
 • Der er en trend omkring at bruge ukrudt og blomster man finder i byerne og i vejkanten i madlavning.

Share: