Ressourcemenneskene workshop

Mennesker, der er kommet gennem en livskrise som stress, psykisk sygdom eller misbrug, har ofte nogle helt særlige kompetencer – vi kalder dem ressourcemennesker. Vi tror på de kompetencer kan gøre nytte mange steder i samfundet, og ønsker at bygge bro mellem ressourcemennesker og arbejdsmarkedet. På en workshop den 14. maj samlede vi ressourcemennesker, HR-profesionelle og fagpersoner som arbejder i feltet mellem udsathed og beskæftigelse. Ambitionen med workshoppen var, at komme på sporet af “det særlige” som man kan, når man har været igennem en livskrise af den ene eller anden art.  mere

Louis 1024-400

”Jeg er et meget glad menneske – og meget positiv og lidt skør – på en god måde. Og jeg har masser af energi.” Sådan præsenterer Louis Sylvester sig selv. Han er med i en lille flok, der har sat sig for at hjælpe mennesker med særlige behov til at kunne få glæde af de mange muligheder, som findes på Godsbanen med værksteder, mødesteder, koncertsteder m.m. De kalder sig Godsbanden og Louis er med sit gode humør og sit gode kendskab til stedet en vigtig ressource.  mere

DHL 1024x400

Lørdag den 10. maj var Sammen om DHL Stafetten samlet til den første fællestræning i Mindeparken. Sammen om DHL Stafetten er et initiativ, hvor 60 mennesker med udviklingshæmning fra bofællesskaber i Aarhus syd/vest er meldt til DHL Stafetten i august. Der var overvældende stort fremmøde, og vi havde en hyggelig eftermiddag med godt vejr, motion og højt humør. Vi startede med fællesopvarmning inden nogle løb og andre gik ruten i den flotte natur. Der var god tid til at lære hinanden at kende på tværs af de forskellige bofællesskaber, og vi sluttede af med kage inden vi skiltes. mere

Godsbanden3 - 2014x400

“Godsbanden” er navnet på en ny guideordning på Godsbanen. En flok faste brugere af Godsbanen mødes hver mandag kl. 14-16 i de grønne sofaer i foyeren. Nogle har handicap, andre ikke. Målet er at hjælpe alle – også mennesker med særlige behov – til at lære Godsbanen bedre at kende ved at være en del af et trygt fællesskab. mere

ressourcemennesker1024x400

Mennesker, som har været igennem en livskrise, har en særlig og dyrekøbt erfaring med at miste fodfæste, gå igennem smerte og bygge en ny og mere robust tilværelse op. De er ressourcemennesker. Bag sagen Ressourcemenneskene ligger troen på, at disse erfaringer kan skabe værdi på arbejdsmarkedet. ”Jeg har en dybt forankret tro på at der er brug for alle mennesker”, siger Kurt Kyed, der er initiativtager til denne sag. ”Det er et spørgsmål om hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig. Mit engagement i Ressourcemenneskene er mit bidrag”. mere

John Liholm - 1024x400

John Liholm har arbejdet med mennesker med særlige behov fra mange vinkler og med flere forskellige kasketter – som medarbejder, leder og nu som udviklingskonsulent. Drivkraften for John har dog været den samme hele vejen; arbejdet med medborgerskab og det at give borgere mulighed for skabe deres eget liv. Det er også tankerne bag Aarhus ER for alle, som John er initiativtager til. mere

DHL 1024-400

Sager der Samlers sidste nye sag ”Sammen om DHL Stafetten” griber DHL Stafetten som anledning til at skabe et initiativ hvor alle – også mennesker med særlige behov – kan være med i en stor fælles idrætsoplevelse.  mere