Mød John Liholm – initiativtager til Aarhus ER for alle

John Liholm - 1024x400

John Liholm har arbejdet med mennesker med særlige behov fra mange vinkler og med flere forskellige kasketter – som medarbejder, leder og nu som udviklingskonsulent. Drivkraften for John har dog været den samme hele vejen; arbejdet med medborgerskab og det at give borgere mulighed for skabe deres eget liv. Det er også tankerne bag Aarhus ER for alle, som John er initiativtager til.

John er 58 år og ansat hos Voksenhandicap i Aarhus Kommune, hvor han arbejder med udviklingen af områdets overordnede strategier og indsatsområder. For John er der én vigtig kerne i udviklingsarbejdet hos Voksenhandicap, nemlig tanken om medborgerskab for alle:

”Det er de underliggende værdier, vi har til vores måde at møde borgerne, det handler om. De værdier, jeg tænker, vi skal bygge vores faglighed og pædagogik på. Og det er rigtigt sjovt og rigtigt spændende at være en del af at være med til at udvikle.”

Uddannelse i medborgerskab

Et af de projekter, John arbejder med, er derfor at skabe et uddannelsesforløb omkring medborgerskab i kommunens botilbud, hvor både de ansatte og borgerne deltager. John beskriver behovet for uddannelse på området på følgende måde:

”Mange af vores borgere med handicap, specielt dem med udviklingshæmning, de har levet en tilværelse, hvor de qua deres handicap ikke er blevet lært at se sig selv som en del af samfundet – som borgere. Det er den ene del. Den anden del er personalet. Hvor vi, dengang jeg blev uddannet som socialpædagog i starten af 80’erne, kiggede på, at vores opgave det var at hjælpe borgerne og tilrettelægge deres liv for dem, så ser vi højere grad nu, at vores opgave er at facilitere deres egen udvikling, facilitere deres liv. Det er to helt forskellige roller, hvor det er den nye, der handler om medborgerskab.”

Drømmen om et Aarhus for alle

John kom i kontakt med Sager der Samler i forbindelse med sit arbejde som udviklingskonsulent, og blev inviteret med  på ”Sammen om Sundhed”-dagen d. 4. maj 2013. Her fik han præsenteret den ide, der senere blev til initiativet ”Aarhus ER for alle”:

”Det var en ting, der et eller andet sted havde gået og pirret mig lidt. Nu hvor politikerne siger, at Aarhus er for alle, hvordan kan vi så være med til at sikre, at vores kulturelle og fritidsmæssige tilbud er tilgængelige for vores borgere? Fordi for mig at se, handler det ikke kun om køreramper og sådan noget. Det handler om meget, meget mere, og det handler netop også om værdier.”

I opstartsfasen var Johns rolle i ”Aarhus ER for alle” meget central, hvor han sammen med Sager der Samler afholdte store temadage for at finde ud af, hvilken retning, sagen skulle tage. På nuværende tidspunkt er Johns rolle af forskellige årsager blevet en mere tilbagetrukken rolle. Det anser John dog ikke som en ulempe:

”Det, jeg synes, der er spændende ved initiativer som dem i Sager der Samler, er, at her kommer vi lidt udover rammen – kommunens rolle. Jeg har ikke behov for at styre det her som sådan, fordi jeg synes, at det er spændende, at det kommer i gang, og at det kører selv.”

Her kan du læse mere om Aarhus ER for alle

Medborgerskabsprisen og visionen om fremtidens velfærdssamfund

John var som repræsentant for Voksenhandicap i efteråret med til at indstille Sager der Samler til Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelses medborgerskabspris, som vi senere vandt. For John faldt valget på Sager der Samler naturligt:

”De er om nogen en gruppe mennesker, der arbejder innovativt med medborgerskab i Aarhus Kommune, og som for os og for mig er en spændende samarbejdspartner i forhold til at udvikle nye tanker og nye ideer – hvis vi tør det. Og her tænker jeg, at det er et godt initiativ i forhold til at få brudt den vanetænkning, som man traditionelt set har fra kommunal side. Det er også en forståelse af, at vi bliver nødt til at tænke civilsamfundet ind som en del af opgaveløsningen og velfærden.”

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *