Sammen med VIA University College og Mejlgade Lab var Sager der Samler i hele august med til at afvikle en international sommerskole med studerende fra hele verden. Overskriften er “United Nations’ 17 Sustainable Development Goals and Co-Creation”. VIA University College skaber rammen og holder den faglige tråd. Vi arbejder med de konkrete forandringsprojekter, som de studerende deltager i. mere

For første gang var Sager der Samler i år repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Vi var i ualmindeligt godt selskab og gode rammer. Sammen med We Do Democracy, Democracy Festivals, Demokratiscenen, Rethink Activism og Rasmus Degnbol tog vi værtsskabet for det gamle bibliotek og skabte et tre dages program med lærerige debatter, bevægende kunst, tankevækkende fællesspisning, opkvikkende demokrati-fitness og betydningsfulde venskaber. mere

Der er masser af initiativer i Sager der Samler, som gør en konkret forskel i verden. Men som regel kan vi kun fortælle om det som historier. Vi har ikke præcis viden om, hvordan Skraldecaféen, Social Sundhed, Arternes Aarhus, o.s.v. forandrer verden omkring sig og påvirker menneskers, lokalsamfund og velfærd. Derfor har vi nu skabt vores eget forskningsprojekt. I første omgang med udgangspunkt i Vaskeriet. mere

Paul Natorp fra Sager der Samler er blevet klummeskribent i Altinget. I sin første klumme skriver han om, hvad kommunen kan gøre for at understøtte engagement og frivillighed i civilsamfundet. mere

I den engelske by Portsmouth er der ved at opstå en ny alliance mellem kommune, NGO’er, sundhedsvæsen, kirke, frivillige foreninger, nabogrupper og virksomheder. De vil arbejde sammen i ligeværdige netværk for at løse nogle af de store sociale udfordringer i deres by. Vi har været så heldige at komme med på rejsen. I sidste uge var Kristin Birkeland og Paul Natorp afsted for at dele vores erfaringer og hjælpe med at organisere de nye måder at samarbejde på. mere

I forbindelse med kommunalvalget skrev vi denne kronik, som blev bragt i Politiken på valgdagen den 21. november. Vores oprindelige overskrift var “Lad os skabe den nye politik fra vores hverdag”. Det er en opfordring til politikere og alle andre om at se det store engagement, der udfolder sig i hverdagen og inkludere det i det politiske arbejde. mere

“Man kan næsten sige, at mit liv er delt op i et liv før og et liv efter Skraldecaféen”. Sådan starter denne gribende dokumentar-kortfilm, som Grete Marie Jensen har lavet om Steffen Sand og Skraldecaféen. mere