Sager der Samler er med i OECD Future of Democracy Network

I denne uge var Paul Natorp i London til det første møde i OECD’s nystartede “Future of Democracy Network”. Som man kan læse af navnet, handler det om at udvikle nye tilgange til at styrke demokratiet blandt medlemsstaterne, som tæller de lande, vi plejer at kalde “den frie verden”. Det betyder i denne forbindelse liberale demokratier med markedsøkonomi. Det drejer sig om 36 lande ialt, heriblandt hele Vesteuropa, USA, Australien, New Zealand, Japan og Sydkorea. Netværket består af 70 eksperter fra regeringer, universiteter og konkrete innovative projekter i hele verden.

Netværket er en del af OECD Open Government, det vil sige arbejdet med at sikre transparens og deltagelse i regeringsførelse. Baggrunden for etableringen af netværket er, at demokratiet er under pres med stigende polarisering, populisme i fremmarch og en omsiggribende pessimisme i forhold til institutionernes effektivitet og legitimitet. Målet er at udvikle konkrete anbefalinger, som kan styrke demokratiske institutioner og praksisser i medlemslandene.

Der er i første omgang mest fokus på borgerpaneler og deliberativt demokrati. Men der er også andre temaer, der skal fokuseres på henad vejen. Bl.a. demokratisk fitness og rum for medborgerskab, der bliver set på som selve forudsætningen for en demokratisk kultur og velfungerende institutioner. Og det er nok her, vi især kan bidrage med syv års erfaring med at styrke hverdagsaktivisme og handlekraft i fællesskab.

Det giver rigtigt meget mening at bygge broen fra det lokale engagement til demokratiudvikling på et internationalt statsligt niveau. Vi glæder os til den videre rejse og lover at fortælle om den undervejs.

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *