Grøn Medborger – Nye muligheder kommer i spil med en grøn træffetid


Byens rum og grønne arealer byder på et utal af muligheder. Og vi skal have flere af mulighederne i spil! Vil du være med til at skabe byhaver omkring skoler eller lokalcentre, holde dyr i midtbyen eller noget helt tredje, så kom og fortæl om dine idéer, når ”Grøn Medborger” inviterer til træffetid hos Sager der Samler hver tirsdag fra kl. 15-16.

Eksperimenter og nye former for samarbejde

Det nye ”Center for Byens Anvendelse” i Aarhus Kommune vil gerne være med til at eksperimentere og gå nye veje i forhold til, hvordan vi bruger de grønne arealer, skove og kyststrækninger og skaber rum for aktiviteter på torve og pladser i byen. Hanne Steffensen og Sol Strømbo Hansen fra ”Center for Byens Anvendelse – Drift” er med i et projekt, der skal støtte op om initiativer fra borgerne. Initiativer, der kan være med til at skabe nye aktiviteter og grøn handling.

Hanne er skovfoged og har en master i byplanlægning, og Sol er landskabsplanlægger. For Hanne er det et drømmejob at være med til at styrke samarbejdet mellem borgere og kommunen. Hun fortæller: ” Kommunens rolle ændrer sig. I dag er vi meget optaget af, hvad vi kan skabe sammen med borgerne. Vi får lov til at afprøve noget nyt, og der er rum til at eksperimentere. Det er en gave.”

Hanne og Sol håber at få mange nye input, når de inviterer alle til at komme og spille deres idéer på banen hos Sager der Samler hver tirsdag. Sol forklarer: ”Vi tror på, at der er mange i byen, der gerne vil skabe nye muligheder for sig selv og andre. Vi håber, at kunne skabe rum for en god og åben dialog, hvor alle kan byde ind med idéer til, hvordan vi kan bruge de grønne områder og åbne byens rum op.”

Støtter op om initiativer nedefra

Alt for mange tænker kun på kommunen som krav, regler, restriktioner, men Sol gør det tydeligt, at kommunen er andet og mere end det. ”Vi vil gerne være med til at starte nye initiativer op og prøve nogle grænser af. Hvordan kan vi for eksempel bruge parkerne på nye måder? Vi skal have vores kreativitet på banen, og have de skøre og skæve idéer i spil.” Hanne supplerer: ”Vi er sådan set med på det meste. Er der nogen, der gerne vil holde høns i byen, så må vi undersøge, hvordan det kan lade sig gøre.”

Aarhus Kommune støtter allerede op om mange forskellige initiativer som græsningslaug, fugletårne og byhaver. Idéen med græsningslaug er, at køer plejer kommunens arealer ved at græsse dem af, og engagerede borgere fra byen passe dyrene i fællesskab. Det giver folk fra byen mulighed for at komme ud i naturen og være sammen med dyrene, og så skaber det et godt sammenhold.

Hanne fortæller, at Havefællesskabet i Marselisborg Hospitalspark er en rigtig succeshistorie: ”Det var en borger, der kom med idéen til at starte et havefællesskab, og så fandt vi et areal til initiativet. Havefællesskabet gør det muligt at dyrke en del af parken med for eksempel grøntsager. Dette skaber en øget aktivitet i parken, samtidig med at haverne er blevet til et socialt samlingssted for flere i lokalområdet.”

Aktivt engagement er nøgleordet

Hanne og Sol er spændte på at høre, hvad folk gerne vil være med til at sætte i gang: ”Vi håber, at folk dukker op med idéer til initiativer, hvor de selv er klar på at tage arbejdshandskerne på for at være med til at realisere idéerne. Vi har fokus på aktiviteter, som kan samle folk og engagere mange mennesker – også på længere sigt. Vi har nogle midler, som kan være med til at sætte initiativer i gang. Men vi kan ikke finansiere driften, så det er vigtigt, at initiativerne er selvkørende og levedygtige, uden at kommunen skal ind over.”

Mødet mellem mennesker er særlig vigtig, og Sol pointerer: ”Vi er især interesserede i aktiviteter, der kan samle flere forskellige slags mennesker. Møder på tværs af alder, baggrund og profession kan rigtig meget.”

”Har du en idé til et initiativ, så kan vi være med til at rådgive og vejlede. Vi vil gerne mødes tidligt i processen, for der er regler for, hvordan vi for eksempel må bruge de grønne områder. Snakker vi sammen tidligt i forløbet, kan vi fortælle om muligheder og begrænsninger og finde ud af, hvordan vi eventuelt kan få tingene til at ske.”

Share:

Kommentarer ( 2 )

Skriv en kommentar

Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *