Speciale om medborgerskab og Sager der Samler

Karen Gøgsig Jensen har netop færdiggjort sit speciale med titlen: ”Hvordan kan medborgerskab give mening?” Sager der Samler indgår som case og vi er taknemmelige for den nye viden, det har givet os. Det, der særligt inspirerer os, er undersøgelsen af hvordan medborgerskab gør en forskel for mennesker og for samfundet.

Karen har læst Informationsvidenskab på Aarhus Universitet med Antropologi som tilvalg og afleverede sit speciale i juni måned. Udover Sager der Samler indgår frivillige fra en boligforening i Albertslund som case.

I sit speciale undersøger Karen hvilke betingelser aktivt medborgerskab har haft i et historisk perspektiv, og hvordan medborgerskab ser ud i dag. Sager der Samler repræsenterer en nutidig udgave, hvor mennesker samles og gør en forskel.

Baggrunden for Karens undersøgelse af medborgerskabet er konstateringen af en stigende individualisering i samfundet. Vi har ikke længere faste traditioner og normer at leve efter, så det er i højere grad vores eget ansvar, hvordan vi lever vores liv. I takt med at samfundet bliver stadig mere mangfoldigt og værdifællesskaber ikke længere kan tages for givet, bliver medborgerskab bragt i spil.

Et anden vigtig konstatering er, at velfærdsstaten er under pres. Borgere må påtage sig et nyt og større samfundsansvar og der er behov for at udvikle medborgerskabet. Men medborgerskab kan ikke dikteres fra politisk side, det er noget der opstår indefra, og det er noget, man har sammen med andre.

Karen tegner gennem sine interviews et billede af Sager der Samler som et projekt, der handler om demokrati, om en måde at være medborger på, hvor man udvikler sig og forandrer samfundet. Sager der Samler bringer mennesker sammen og giver dem troen på, at de kan udrette noget. Under projektet ”Ren Havn” udtaler deltagerne, der alle har en tilknytning til havnen, at de ikke havde mødt hinanden, hvis ikke Sager der Samler havde bragt dem sammen.

Dannelsen af et fællesskab forudsætter et møde mellem mennesker, og en vigtig pointe i specialet er betydningen af at medborgerskabet bliver håndgribeligt, når man mødes om en konkret sag.

Ønsker du at vide mere om specialet, så skriv til Karen: karengoegsig@gmail.com

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *