Dokumentation: Fra tøven til grøn handling – Vi skaber en virksomhed der hjælper til bæredygtige valg

Den 30. august samledes 15 borgere og professionelle i værkstedet i tre timer for at undersøge, hvordan vi sammen kan starte en lokal bevægelse omkring grøn innovation – med samspil mellem borgere, myndigheder, virksomheder og uddannelser.

Kompleksitet og besvær bliver til afmagt

Temaet var “Fra tøven til grøn handling”. Bag denne overskrift gemte der sig en undren og en frustration over, at når vi står overfor – på den ene side en trussel for nuværende og fremtidige generationer – og på den anden side store muligheder for udvikling – hvordan kan det så være, at det er så svært at komme i gang?

Gennem dialogerne blev det tydeligt, at både borgere og professionelle aktører ofte føler afmagt i forhold til at handle bæredygtigt. Området er komplekst. Der er mange systemer og love i spil. Vi mangler ofte viden og skal som professionelle kunne dokumentere effekten af vores handlinger – inden vi udfører dem. Og så skal det i de fleste tilfælde kunne betale sig økonomisk – også på den korte bane.

Som borger er det besværligt at leve bæredygtigt, så derfor lader vi hellere være – og måske overlader vi ansvaret til netop de professionelle og myndighederne, som bedre kan overskue begrebet. Vi er ofte styret af vaner (og vaner er vanskelige at ændre) og ikke altid bevidste om, hvordan vores handlinger forbruger ressourcer og påvirker miljøet.

To vinkler: Rambøll og Global Citizen

Værkstedsdagen tog udgangspunkt i to ekspertvinkler, som begge på hver sin måde gjorde det klart hvor kompleks en størrelse bæredygtighed er:

Flemming Holst (Rambøll) gav os indsigt i, hvordan certiferingsordninger er skabt til at blåstemple forskellige tiltag – med regler, rammer og guidelines som sikrer standarden i forhold til bæredygtighed. Det er lovgivning og efterspørgsel i markedet, der bestemmer. Fokus ligger på at opfylde standarder – ikke nødvendigvis at gøre det bedst mulige for et aktuelt byggeri. Vi hørte dermed også, hvordan netop rammer og strukturer kan være med til at fjerne fokus fra det, det egentlig handler om – bæredygtighed i den konkrete, unikke situation, som de universelle modeller ikke kan rumme.

Se Flemming’s præsentation her: Bæredygtighed fra brugerens vinkel

Søren Winther Lundby (Global Citizen) arbejder i et politisk felt – i en bred forståelse, hvor det ikke kun drejer sig om folkestyre men i højere grad om samspillet mellem de forskellige samfundsaktører. Når vi mister overblikket mister vi også muligheden for at handle og Søren fortalte om, hvordan han har sat en bevægelse i gang med at kortlægge begrebet bæredygtighed. Målet er at skabe en fælles viden og understøtte netværk, der kan skabe løsninger sammen.

Se Søren’s præsentation her: Hvem skal finansiere det progressive i fremtiden?

Handlinger der får os med ombord

En mulighed ligger i at løfte kompleksiteten ud af bæredygtighed og gøre det til et noget, vi alle har et naturligt og nært forhold til. Det bliver vigtigt at frigøre ildsjælene – både hos de professionelle og hos borgere – der gerne vil tage et medansvar. Og det er vigtigt at få den opvoksende generation med ombord.

Til slut stillede vi spørgsmålet: Hvor kan vi tage fat?

Det førte til to konkrete handlinger, som vi kan samles om – og dermed få mulighed for at arbejde sammen og lære hinanden bedre at kende, blive klogere på udfordringen og (måske) skabe værdifulde og brugbare løsninger:

(1) Skab en virksomhed:

Vi vil lave en (række) værkstedsdage, hvor vi skaber en virksomhed, som uddanner forbrugere i bæredygtighed og får den opvoksende generation ombord i bevægelsen. (Denne idé er særlig interessant set i lyset af spørgsmålet, som Søren Winther Lundby stillede: Hvem skal finansiere det progressive i fremtiden?)

(2) Få de unge med:

Vi vil lave en værkstedsdag for samfundsfagsklassen på Aarhus Katedralskole, som Eva Mejnertz er lærer for.

(Måske kommer de to handlinger til at hænge sammen. Lad os se.)

Vi tager nu fat på at forberede disse værkstedsdage. Invitation følger. (Hvis du vil hjælpe med tilrettelæggelsen af værkstedsdagene, så send en mail til paul@sagerdersamler.dk.)

Deltagerne på værkstedsdagen var:

Ane Stürup, Teamleder, ISS
Annette Vindstrup Jensen, COO, Fazility Group
Christian Selmer Fredsø Jensen, Projektleder for ledelse og ledelsesudvikling, Region Midtjylland
Eva Mejnertz, Aarhus Katedralskole
Flemming Holst, Afdelingsleder, Rambøll
Hanne Juel, Region Midtjylland
Jonas Kroustrup, Strategisk Innovatør og projektleder for Digital Innovation, Region Midtjylland
Leif Gram Nielsen, Projekt Manager, Grundfos A/S
Mads Bay, Arkitekt, Krads
Mette Kirstine Østergaard, Vicedirektør, VIA University College
Søren Winther Lundby, CEO, Global Citizen

Fra Sager der Samler var vi Kristin Birkeland, Brett Patching, Morten Daus Petersen og Paul Natorp.

Se denne video for at få flere nuancer med fra dialogerne:

Fra tøven til grøn handling from Sager der Samler on Vimeo.

Share: