Dokumentation: Uddannelse frem for udskillelse – Det drejer sig om at være med

Værkstedsdagen den 23. august havde temaet ”Uddannelse frem for udskillelse”. Tretten borgere og professionelle med forskellige baggrunde og et fælles engagement var mødt op for at finde en konkret sag at samles om – og for at lære og handle i fællesskab.

Spørgsmålet for værkstedsdagen var: ”Hvordan kan vi sikre alle unge et meningsfuldt og produktivt liv?”

Og det fremtrædende perspektiv i de fleste af dialogerne var: “Det drejer sig om at være med.”

At træffe egne valg og ville noget. At have noget at kæmpe for og gøre det. At kunne finde sig tilrette i en uddannelse eller et arbejde, hvor man kan bruge sine evner og føle sig kompetent. At opleve at ens arbejde gør en forskel. At forældre også er med og samarbejder med lærere og unge. At vi indretter vaner og rum så de bliver inkluderende og mangfoldige. At vi udvider normalitetsbegrebet, så det rummer flere. At går fra 95% med en ungdomsuddannelse til 100% med livsduelighed.

Fællesskaber spiller en afgørende rolle. Og en væsentlig del af udfordringen er, hvordan vi opbygger fællesskaber, der kan rumme mangfoldighed.

Mike Højen Nielsen, afdelingsleder på Holme Skole, og Lise Poulsen, konsulent i Socialstyrelsen indledte med et oplæg hver, der bragte os i berøring med de udfordringer og de mennesker de møder i dette felt.

Derefter undersøgte vi: Hvem gør udfordringen ondt på? Og hvad er smerten? (Det kan gøre ondt på mange måder – fysisk, økonomisk, socialt, følelsesmæssigt, …) Hvem er ildsjælene i dette felt? Og hvad drømmer de om?

Til slut stillede vi spørgsmålet: Hvor kan vi tage fat?

Det førte til fire konkrete handlinger, som bliver fulgt op med nye værkstedsdage i Sager der Samler

  • “Etabler tilbagevendende, vedvarende sammenhænge, hvor børn og unge kan opleve hvor fedt det er at møde mangfoldighed.”
  • “Etabler et mobilt uderum, som inviterer til fællesskab og som er båret af børn og unge selv.”
(De to første nærmest kalder på at blive samlet i samme sag. Vi vil skabe en række værkstedsdage, hvor vi gennem en designproces arbejder konkret med at skabe mulige løsninger og på samme tid bruger designprocessen til at blive klogere på udfordringen.)
  • “Lav en værkstedsdag med unge, som udforsker det samme tema.”
  • “Lav en værkstedsdag med erhvervslivet, som udforsker scenarier, der kan få virksomhederne ombord.”

Vi tager nu fat på at forberede disse værkstedsdage. Invitation følger. (Hvis du vil hjælpe med tilrettelæggelsen af værkstedsdagene, så send en mail til paul@sagerdersamler.dk.)

Deltagerne på værkstedsdagen var:

Christina Hostrup, skoleleder, Risskov Skole
Lise Poulsen, Socialstyrelsen
Lise Ørskov, dramaturg og udviklingschef, Opgang 2 Turnéteater
Mads Bay Møller, arkitekt, Krads
Marianne Gilbert Nielsen, faglig sekretær, BUPL
Mette Thomsen, co-pilot på projektmagerforløbet F16, Frontløberne
Mike Højen Nielsen, afdelingsleder, Holme Skole
Rajiv Basaiawmoit, Aarhus Universitet
Taru Deva, Biosymfonix
Ulla Grøn, Innovator, MidtLab
Wamid Hassan, Koordinator, HotSpotcentret

Brett Patching, Sager der Samler
Kristin Birkeland, Sager der Samler
Morten Daus Petersen, Sager der Samler
Paul Natorp, Sager der Samler

 

Se denne video for at få flere nuancer med fra dialogerne:

Uddannelse frem for udskillelse fra Sager der Samler på Vimeo.

 

Share: