Fra sygdomsbehandling til sundhedsskabelse – Sundhed begynder uden for sundhedssystemet

Den 17. september samledes 25 borgere og professionelle i værkstedet i 3 timer for at undersøge, hvordan vi kan genopfinde vores måder at skabe sundhed på – så vi får de mange aktører til at tænke og handle sammen?

Temaet var: Fra sygdomsbehandling til sundhedsskabelse.

Bag denne overskrift gemte sig en konstatering af at sundhedssektoren er under forandring. Vi lever længere. Vi bliver mere syge af måden vi lever og arbejder på. Systemerne forandres, så borgerne, familierne og de frivillige kommer mere i spil.

Bag overskriften gemte sig også en smerte over de personlige historier, vi alle har i vores liv, hvor mennesker, vi holder af, oplever sygdom. Der gemte sig en berørthed over, at de systemer vi har bygget op for at skabe sundhed ofte ender med at fokusere på behandle sygdomme – og at de ofte opleves som fragmenterede for patient, pårørende og medarbejdere.

Og der bag overskriften gemte sig også et stort engagement i form af – Det må vi kunne gøre bedre!

3 vinkler: forskning i innovation, en patienthistorie og vigtige udviklingstendenser

Værkstedet tog udgangspunkt i to indlæg, som på hver sin måde greb fat i spørgsmålet om, hvordan vi kan gøre det bedre.

Karen Ingerslev, som er en del af det strategiske forskningsprogram SLIP (Strategic Research in Leadership in the Public Sector) på CBS/CVL og forsker i innovation på Aarhus Universitetshospital i Region Midt, delte i det første oplæg et par pointer fra sin forskning.

For det første ser det ud til at ønsket om at skabe innovation på sundhedsområdet er præget af, at innovation ofte forstås som ny teknologi eller medicin. Innovation på sundhedsområdet handler i høj grad også om at skabe social innovation, eksempelvis i form af nye og bedre måder at samarbejde på.

For det andet er innovation som begreb er udsprunget af en økonomisk tænkning og af eventyr om produktinnovation. Logikken er her præget af patenttænkning, hvor vi lukker os om vores ideer for at andre ikke skal stjæle dem og for at vi vinder konkurrencemæssige fordele.

Sundhedssektoren er et stort og kompleks samspil mellem mange forskellige sundhedsaktører (sygehuse, praktiserende læger, kommuner, alternative behandlere, pårørende mv.) – og vi skal blive bedre til at tænke innovation som noget, der krydser grænser og skal være til gavn for helheden.

Bagefter læste Karen en patienthistorie op, som rummede en række uhensigtsmæssige elementer for at illustrere, hvad det er hun bliver berørt af og engageret i at være med til at udvikle.

Tenna Andreasen, der arbejder i innovationsteamet i Regional Udvikling, Region Midtjylland med overskriften ”Creating better health”, gav i det andet oplæg indblik i sin fornemmelse for internationale tendenser på området.

Hun delte vigtige spørgsmål med os, som udfordrer vante forestillinger om sundhedsvæsenet: Hvad om vi i fremtiden er nødt til at gentænke ”lige adgang til sundhedsydelser”? Hvad om vores ”forretningsmodeller” bliver skatteyderfinansierede suppleret med f.eks. Social Investment Bonds? Og hvordan flytter vi silotænkningen i sektorerne til et åbent økosystem, hvor civilsamfundet spiller en afgørende rolle?

Konkrete indgange til handling og forandring

Efter at vi alle havde forbundet os til temaet i mindre dialoger, satte vi os for at undersøge områder, hvor det ville være oplagt at samarbejde.

Grupperne fostrede en række stærke refleksioner. Om den sproglige udfordring vi har i forhold til at tale om sundhedsskabelse i bred forstand – ikke blot om sygdomsbehandling indenfor de eksisterende institutioner. Om problemet i at borgere opfattes og opfatter sig selv som forbrugere af sundhedsydelser. Om tilbøjeligheden til at sætte sygdommen og ikke patienten i centrum. Om det fascinerende i tanken om at gøre patienten til autoriteten. Om at det sundhedsskabende sandsynligvis skal rodfæstes udenfor sundhedsvæsenet – i f.eks. familier, skoler og lovgivning.

Der udsprang 4 konkrete idéer til hvor vi kan tage fat;

Idé 1) Sundhed som fag i folkeskolen

I uge 44 vil en gruppe på 12 elever fra 9. klasse på N.J. Fjordsgades Skole i et innovationsforløb sammen med sundhedsprofessionelle borgere udvikle et bud på, hvordan sundhed kan komme på skoleskemaet for de kommende generationer. (Morten Daus-Pedersen har teten på dette forløb. Kontakt ham hvis du vil med om bord.)

Idé 2) Casemanager (Patientvenner)

Ideen om hvordan vi i højere grad involverer civilsamfundet i sundhedsskabelse landede som et initiativ, der skal involvere frivillige (pårørende, pensionister, studerende, medarbejdere, arbejdsløse eller lignende) som patientvenner. (Ane Stürup, ISS, har teten på denne idé. Kontakt hende, hvis du vil med om bord.)

Idé 3) Eksperimenter med empowerment af diabetes patienter

Hvordan kan vi finde måder at eksperimentere med at give mennesker med kroniske lidelser en højere grad af indflydelse og selvbestemmelse på deres eget forløb? (Bo Wesley, Novo Nordisk, og Brett Patching har teten på dette initiativ. Kontakt Brett, hvis du vil med om bord.)

Idé 4) Uddannelse af pårørende

Pårørende har ofte de hyppigste og tætteste observationer af den syge, men deres input passer ikke ind i observationsskemaerne i de elektroniske patientjournaler. Forestil jer, hvis vi kunne uddanne de pårørende til at observere ”det rigtige”, så de kunne blive en værdifuld ressource! (Jacob Jaskov, Valueleap er i fuld gang med dette projekt.)

Deltagere på workshoppen var:

Ane Stürup, CSR teamleder, ISS
Anne-Mette Siem, Journalist, Aarhus Universitet
Berit Juul, Privatpraktiserende speciallæge
Bo Wesley, Global Stakeholder Engagement, Novo Nordisk
Brett Patching, Sager der Samler
Camilla Gliemann, Skoleleder, Akupunktørskolen
Ditte Hughes, Koncern HR chef, Region Midtjylland
Helle Frederiksen, Afdelingssygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
Ingunn Søndergaard Jacobsen, Daglig leder, Horsens Sund By
Jacob Jaskov, Value Leap
Jørn Koch, Sager der Samler
Karen Ingerslev, Sager der Samler og MidtLab
Kirsten Engholm Jensen, Innovatør, MidtLab, Region Midtjylland
Kristin Birkeland, Sager der Samler
Lasse Skjalm, Konsulent, Kontoret for Borgerjournal, Aarhus Kommune
Line Sloth Carlsen, MidtLab, Region Midtjylland
Lis Lund, Praktiserende læge
Lisbeth Kallestrup, Centerchef, Aarhus Universitetshospital
Mads Ronald Dahl, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
Morten Daus Petersen, Sager der Samler (morten@sagerdersamler.dk)
Paul Natorp, Sager der Samler
Reynor Serafin, Sager der Samler
Tenna Andreasen, projektleder, Innovation og Forskning, Region Midtjylland
Tine Park Nygaard, Projektleder, Innovation og Forskning, Region Midtjylland
Ulla Grøn, Innovatør, Midtlab, Region Midtljylland

Se denne video for at få flere nuancer fra dialogerne:

Fra sygdomesbehandling til sundhedsskabelse from Sager der Samler on Vimeo.

Share: