Sager der Samler var med på Fredericia Kommunes Lederkonference om kommune 3.0

Fredericia workshop 1024x400

Sager der Samler var på programmet på Fredericia Kommunes Lederkonference 2014. Konferencen satte med overskriften ”Ny velfærd – Ny ledelse” fokus på, hvordan vi nytænker kommunens rolle og opgaver, og hvordan fremtidens kommune ser ud. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg, og Jacob Torfing, professor på RUC, præsenterede visionen om kommune 3.0, hvor kommunen er et fællesskab og ikke en servicevirksomhed. Sager der Samler var med og inspirerede til, hvordan medborgere og kommune kan løse fælles udfordringer i fællesskab.

Kommune 3.0 – en kommune med aktive medborgere

I sit oplæg fortalte Lisbeth Binderup om sin vision for fremtidens kommune. Hvor kommunen version 1.0 var en myndighed og en autoritet, er 2.0-udgaven af kommunen en servicevirksomhed med ansatte, der betjener borgerne, som kunder i en butik. Kommune 3.0 er visionen om fremtidens kommune, hvor borgere og kommune løser opgaverne i fællesskab.

Lisbeth Binderup illustrerer forskellen på kommune 2.0 og 3.0 med et eksempel på en skole. I kommune 2.0 opfordrer klasselæren forældrene til at danne et forældreråd, så forældrene kan give udtryk for, hvilken service de forventer af læreren. I kommune 3.0 siger klasselæreren til forældrene det er en god idé at forældrene går sammen og laver en støttegruppe, der støtter op om lærerens arbejde og er med til at skabe en god skole.

Vi bed især mærke i, at Lisbeth Binderup pointerede det ikke kun er et spørgsmål om økonomi og begrænsede offentlige ressourcer når vi vælger at gå fra kommune 2.0 til 3.0. Vi skal vælge kommune 3.0 fordi det er bedre for borgere, medarbejdere og politikerne. Kommune 3.0 er det etiske valg – det er et spørgsmål om værdier og hvilken type samfund vi ønsker.

Nye roller i samskabelse

Jacob Torfing pointerede der er behov for nytænkning af den offentlige sektor. I dag er opgaverne komplekse, og det kræver tværgående samarbejde. Med et nyt syn på kommunen følger et nyt syn på hvad der er borgernes, medarbejdernes, ledernes og politikernes rolle.

Hvor det i kommune 2.0 er politikernes rolle at styre en serviceorganisation, er det i kommune 3.0 politikernes opgave at lede et fællesskab. I kommune 3.0 er det ikke nok at politikerne og lederne i kommunen udstikker mål og rammer, og kontrollere om medarbejderne lever op til målene. Ledelse drejer sig også om at motivere borgerne til at være aktivt medskabende.

Sager der Samler og fremtidens kommune

Kommune 3.0 er helt i tråd med Sager der Samlers vision om et samfund, hvor vi løser fælles udfordringer i fællesskab. På Sager der Samlers workshop kom Paul Natorp med eksempler på, hvordan aktive medborgere er med til at løse konkrete samfundsudfordringer. Samtidig fortalte han om det partnerskab Aarhus Kommune og Sager der Samler har, og inspirerede Fredericia kommune til, hvordan de kan møde borgerne så det inviterer til engagement og handling. Som afrunding udfordrede Paul lederne i Fredericia kommune med spørgsmålet om, hvad de egentlig kan tænke sig borgene skal være medskabende af.

 

Læs interview med Lisbeth Binderup hvor hun uddyber hvad kommune 3.o er

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *