50 studerende er nu brobyggere i sundhedsvæsnet

Social Sundhed

Social Sundhed bygger bro mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet. I løbet af 2015 har initiativet sendt yderligere 30 brobyggere på gaden. Det samlede antal er dermed oppe på 50 sundhedsfaglige studerende. De er kommende læger, sygeplejersker og psykologer i sundhedsvæsnet – og de gør en vigtig forskel for sårbare mennesker, samtidig med, at de får vigtige erfaringer, som universitetet ikke kan give dem.

”Det handler om liv og død, og derfor tager vi fat på et af de tungeste socialområder i samfundet med stofmisbrugere, hjemløse og prostituerede.” fortæller Kristina Louise Bliksted og Helle Bay, der hver uge lægger mange timer i arbejdet med initiativet. ”Vi vil tages seriøst og føler, at vi har en stemme, som bliver hørt.”

Kommende læger og sygeplejersker får et nyt menneskesyn

Helle fortæller, at brobyggerne sammen med de udsatte lærer ting, som uddannelsen på universitetet i sig selv ikke giver: ”De skal have et nyt blik for folk; du behøver f.eks. ikke stoppe med at ryge hash for at blive opereret.” Mange mennesker føler sig af forskellige årsager ikke velkomne i sundhedsvæsnet. De kan føle sig talt ned til eller har en oplevelse af, at systemet ikke kan rumme dem. Ved allerede under deres uddannelse at blive engageret som brobyggere, får de studerende indblik i udsatte menneskers liv.

Da Social Sundhed i efteråret holdt informationsmøde for nye brobyggere, mødte 120 op. At så stort et antal kommende læger og sygeplejersker bakker op om sagen viser, at det er muligt at skabe en forandring. Det viser desuden, at der er en nysgerrighed overfor at tænke anderledes og søge nye veje gennem et nyt menneskesyn. For som Kristina Louise siger, så handler Social Sundhed om ”at se det menneske, som fordomme har skabt.”

Lige nu har Social Sundhed kontakt med prodekanen fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. Kristina Louise håber det kan føre til, at de studerende får merit for det stykke arbejde, de gør. Det vil desuden være en måde at sikre nye brobyggere på.

En måde at give samfundet lidt mening på

Social Sundhed vil ikke ændre sundhedssystemet, men ønsker i stedet at være med til at ændre tankegangen hos de nye generationer af læger, sygeplejersker og andre medarbejdere.. For samtidig med, at det ultimativt kan redde menneskeliv, når man tager sig tid til at forstå det enkelte menneske, så bliver den studerende igennem sit engagement i Social Sundhed også bedre til sit kommende job.

Kristina Louise fortæller om sit eget engagement i sagen: ”Det er en måde at give samfundet lidt mening på. Hvad kan jeg gøre for at føle mig mindre magtesløs? Kan man deltage anderledes i demokratiet end ved blot at sætte et X?”

Og Social Sundhed er et eksempel på, at demokrati netop ikke behøver at begrænse sig til et X på valgdagen. Engagement nedefra kan være med til at skabe forandringer i måden vores samfund fungerer på.

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *