Vand for alle – Ren havn som fælles ressource

Frivillige fra søsportsklubberne i Aarhus samles om en fælles sag: At gøre havnen ren. Dykkere, roere og sejlere i alle aldre vil samarbejde over og under vandet og fjerne badekar, skrald og andet affald. Målet er, at det bliver en sjov og lærerig aktivitet, der gør vandet mere blåt og bedre at bruge til sport og leg – og at byens borgere har lyst til at være med. På den lange bane er målet at gøre Ren Havn til en tilbagevendende begivenhed, der involverer alle aktører på havnen og som giver flere kontakt til søsportsmiljøet i Aarhus.

Samfund, udfordring

Adgangen til vandet er noget, der forbinder os på tværs af generationer og kulturer i Aarhus.
Byen har nogle af landets ældste søsportsklubber og i generationer har indbyggerne brugt Aarhusbugten til at ro, sejle, svømme og fiske i, når de har fri.

Nu bygges en ny bydel på havnen. Som konsekvens heraf får flere mennesker adgang til vandet, og der vil ske mange ændringer. Det rummer nye muligheder og udfordringer.

Søsportsklubberne er ramme for et særligt liv på havnen. De fleste er udfordret af en for lille medlemstilgang og for få frivillige til at løfte det daglige arbejde med at drive aktiviteterne. De føler sig også udfordret af den hurtige udvikling, hvor havnen, der har været deres naturlige ramme på kanten af byen pludselig er under hastig udvikling og bliver til Aarhus Ø – en ny bydel i centrum.

Søsporten har et særligt potentiale for at tilbyde byens borgere en mulighed for at samles om at bruge vandet til sport og leg – og havnen har et særligt potentiale som et unikt rekreativt område og et område for forskellige typer af erhverv.

Det, der forbinder det hele er et særligt miljø – og adgangen til vandet.

Hvordan løser Sagen udfordringen

Ren Havn går ud på at skabe en tilbagevendende begivenhed, der samler alle aktører på havnen og involverer byens borgere. Målet er at gøre vandet renere og havnen smukkere samtidig med at søsportsklubberne åbner sig og gør sig tilgængelige for byen på en ny måde.

At rense havnen og gøre den til et mere attraktivt sted er en aktivitet, der skaber værdi for hele byen og som giver alle interesserede mulighed for at deltage. Den grønne agenda bliver til en ressource for samarbejde og for synlighed.

Søsportsklubberne får et større kendskab til hinanden og skaber mulighed for flere fælles aktiviteter, der involverer samarbejde med de lokale virksomheder og giver synlighed i forhold til byens borgere.

Vores ønske er at styrke søsporten som et sports- og kulturfelt, der har en central betydning for Aarhus – at styrke søsporten som en arena der samler mennesker i byen på tværs af generationer og kulturelle baggrunde – og at styrke vores evne til i fællesskab at tage vare på naturen omkring os.

Strategiske mål for arbejdet:

  1. Skabe et mangfoldigt fællesskab af engagerede mennesker fra søsportsklubber, virksomheder, kommune og andre der vil være med til at realisere denne idé.
  2. Udvikle et stærkt koncept, der kan prøves af i en prototype den 1. juni.
  3. Realisere af prototypen og lære af erfaringerne.
  4. Skabe en organisation og en finansiering, der kan gøre driften permanent.


Vær med

Vi samler mennesker og handler i fællesskab

Du kan være med på mange måder. Arbejdet med en sag foregår typisk på værkstedsdage, der strækker sig over 2-3 timer om eftermiddagen. Hyppigheden afhænger af dem, der er med. Vi er alle mennesker med travle liv og mange forpligtelser. Vi forventer derfor ikke, at du altid møder op – men derimod, at du har lyst til at bidrage og at du byder ind med tid, viden og netværk, når du har mulighed for det.

Det får du ud af dit engagement

Du får muligheden for at lære af tværfagligt samarbejde, og muligheden for at skabe noget der gør en forskel for mange mennesker. Derudover styrker du dit netværk, med relationer til andre engagerede og kreative kræfter i Aarhus.

Hvem

Henrik Bendix

hwb@managershotline.com

Henrik er medlem af Kaløvig Bådelaug og Aarhus Studenter Roklub.

Klaus Natorp

klaus@natorp

Klaus er juniorformand i Aarhus Sejlklub

Rasmus Bro

privat.rasmus@gmail.com

Rasmus er bestyrelsesmedlem i Dykkerklubben Bunden


Johanne Helboe Nielsen

formand@asr.dk

Johanne er formand i Aarhus Studenter Roklub

Paul Natorp

paul@sagerdersamler.dk

Paul er medlem i Aarhus Sejlklub og tovholder for Sager der Samler

Flere der bidrager

Anne Dall, Aarhus Sejlklub
Bo Blaabjerg
Claus Pape, Aarhus Kano & Kajak Klub
Jens Vedel, Aarhus Studenter Roklub

Katrine Reschefski, Aarhus Studenter Roklub
Lotte Olsen, Dykkerklubben Bunden
Torben Houborg, Aarhus Sejlklub

Hvordan arbejder vi

Vores arbejdsform drejer sig om at gøre en samfundsudfordring konkret, opfinde noget, der gør en forskel – og sætte det i værk. Vi skaber et fællesskab af engagerede mennesker med forskellige baggrunde omkring projektet og handler udfra de muligheder der findes i kraft af vilje, viden og netværk hos dem, der er til stede.

Kontakt

Hvis du vil bidrage så kontakt:
Henrik Bendix, hwb@managershotline.com
Klaus Natorp, klaus@natorp.dk
Paul Natorp, paul@sagerdersamler.dk