På tre værkstedsdage i november arbejdede 18 mennesker sammen om at udvikle idéer til en virksomhed, der hjælper forbrugere til bæredygtige valg. Vi var alle optaget af, hvordan vi kan gå fra tøven til grøn handling og skabe en lokal bevægelse omkring grøn innovation. Det kom der tre idéer ud af.
 mere

Den 17. september samledes 25 borgere og professionelle i værkstedet i 3 timer for at undersøge, hvordan vi kan genopfinde vores måder at skabe sundhed på – så vi får de mange aktører til at tænke og handle sammen?
 mere

Den 10. september afholdt vi en åben værkstedsdag for at komme på sporet af flere sager der samler. Ni mennesker mødte op med deres nysgerrighed og gik hjem igen med en ny drøm om havet – og om fremtiden som borgere i en by ved havet.
 mere

Den 30. august samledes 15 borgere og professionelle i værkstedet i tre timer for at undersøge, hvordan vi sammen kan starte en lokal bevægelse omkring grøn innovation – med samspil mellem borgere, myndigheder, virksomheder og uddannelser.
 mere

Værkstedsdagen den 23. august havde temaet ”Uddannelse frem for udskillelse”. Tretten borgere og professionelle med forskellige baggrunde og et fælles engagement var mødt op for at finde en konkret sag at samles om – og for at lære og handle i fællesskab.
 mere

(Dokumentation af første arbejdsdag i værkstedet den 22. maj)
 mere

Tirsdag den 22. maj mødtes 22 ledere og medarbejdere fra offentlige og private organisationer i Aarhus, fra byens uddannelser og fra frivillige, kreative miljøer til den allerførste arbejdsdag i Sager der Samler værkstedet ved Pustervig Torv.
 mere