Sundhed som fag: Sammenhold, Væksthuset, Mmmh … mad!

Forestil dig, at skolen vil hjælpe alle elever til et sundere liv. Forestil dig, at mange forskellige mennesker arbejder sammen – f.eks. børn, forældre, lærere, læger, fodboldtrænere og kokke. Og forestil dig, at det fungerer så godt, at eleverne anbefaler alle deres venner at være med …


Det var baggrunden da elever fra 9. klasserne på N.J. Fjordsgades Skole og sundhedsprofessionelle fra forskellige dele af sundhedsvæsnet i slutningen af oktober arbejdede sammen om at udvikle idéer til sundhed som et fag i skolen. Arbejdet foregik over tre dage og skete for elevernes vedkommende som del af en innovationsuge under titlen “Bedre samfund”.

Se billeder på flickr

Idéerne, der kom ud af arbejdet fordelte sig på tre temaer: Sammenhold, Væksthuset og Mmmh … mad!

Der blev også udviklet værdier og principper, som kan bringes i spil, når man vil udvikle skolen som et sundt sted (lokaler, arbejdskultur, mad o.s.v.) og når man vil udvikle sundhedsskabende sociale fælleskaber, der omfatter både elever, lærere, forældre og sundhedsfaglige personer. Arbejdet har dermed skabt et rigtig godt udgangspunkt for at med få midler at skabe konkrete forandringer, der kan have en stor effekt.

Her følger en gennemgang af idéerne:

Sammenhold

En af de store indsigter i arbejdet var, at relationer har stor betydning for elevernes oplevelse af sundhed. Venskaber og gode relationer er tæt forbundet med oplevelsen af sundhed. Og når vi har nogen at være sunde for (f.eks. søskende, venner eller forældre) bliver vi selv mere sunde. Seksualundervisning handler også meget om relationer og er et vigtigt tema for eleverne.

Temaet “Sammenhold” handler om hjælp til dig selv og andre, om social sundhed og om unges liv og problemer.

Idéerne, der kom frem, var f.eks.

 • Seksualundervisning 1. gang om ugen
 • Fagligt indhold om venskab og sundhed
 • Fælles arrangementer med parallelklasserne
 • Førstehjælpskursus
 • Undervisning til forældre, så de kan hjælpe børnene med at være sunde
 • Værested for spiseforstyrrelse
 • Mindst en time om problemer i klassen
 • Elever underviser selv i sundhed
 • Invitere fritidsaktiviteterne ind i skolen

Der blev især arbejdet videre med idéen om, at elever underviser hinanden i sundhed. Det skaber gode rollemodeller og giver en oplevelse af at have ansvar for hinandens sundhed.

Væksthuset

Mange elever (og især drenge) bruger tid og penge udenfor skolen på at træne og holde sig fysisk i form. Temaet dukkede op igen og igen – og mange idéer handlede om, hvordan skolen kunne blive til et sundt sted med gode muligheder for bevægelse og fysiske rammer, der inspirerer til sundhed.

Temaet “Væksthuset” handler om skolen som et sundt sted og om at være fysisk aktiv i skolen.

Idéerne, der kom frem, var f.eks.

 • Bedre luft i klasserne
 • Træer at klatre i i skolegården
 • Fitnessredskaber i gymnastiksalen
 • Aktivitet hver dag (f.eks. fodboldkamp)
 • Fere idrætstimer

Der blev udviklet tolv principper for fire rum på skolen, hvor der kan være fysisk aktivitet. Det drejer sig om en principiel grundholdning, der bringes i spil i fire rum, som er klassen, frikvarteret, undervisningen og oplevelser.

Mmmh … mad!

Mad er naturligvis et vigtigt element i sundhed. I sammenhæng med skolen er det også alt det, der sker omkring maden, der er relevant. Det er naturligvis tilberedningen, men også fremstilling og dyrkning af råvarer, bæredygtighed og handel.

Temaet “Mmmh … mad!” handler om at bringe god mad og sund ernæring i spil som et læringsrum.

Idéerne, der kom frem, var f.eks.

 • En rigtig kok til hjemkundskab
 • Elever laver kantinemad
 • Overkudsgrønsager fra torvet
 • Sundhedsambassadører på skolen

Vi er ved at redigere en film om resultaterne fra arbejdet. Den vil blive lagt på hjemmesiden i januar. Planen er i løbet af foråret at samle mennesker, der vil bringe idéerne i spil som eksperimenter eller prototyper på nogle skoler i Aarhus.

Læs om baggrunden for arbejdet

Hvis du er interesseret i at bidrage, så kontakt Morten Daus Petersen (morten@sagerdersamler.dk).

Share:

Kommentarer ( 0 )

  Skriv en kommentar

  Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *