Sammen om Sundhed: Initiativerne blomstrer

Den 4. maj afholdt vi i partnerskab med Aarhus Kommune en workshop med titlen Sammen om Sundhed. Det kom der 14 nye initiativer ud af. På halvanden måned har initiativerne udviklet sig, relationerne omkring dem er styrket og de første handlinger i byen har fundet sted. Vi har interviewet dem, der er med for at høre, hvad der er sket.

Status fra “Nudge-Aarhus gruppen”

Interview med Marianne Gram Thrane (marianne.g.thrane@gmail.com)

Hvad er sket?
Nudge-Aarhus gruppen har holdt et møde i Kirkens Korshær – her bekræftede vi ideen med gruppen – og aftalte et første initiativ i forhold til at skabe et bedre og mere indbydende miljø i området omkring Kirkens Korshær og Frelsens Hær ved Klostertorv. Projektet skal være med til at “blødgøre” skellet mellem de udsatte som bruger byrummet her som deres opholdsrum og de forbipasserende borgere. Projektet må meget gerne inddrage og ansvarliggøre de udsatte brugere for at holde forskønnelsen. Vi har desuden været med i fremlæggelsen af Nudge-projekter på Rådhuset, hvor sundhedsafdelingen præsenterede et Nudge-projekt på SOSU skolen.

Hvad er næste skridt?
Næste møde i Nudge-Aarhus gruppen er 4. juli, hvor vi mødes med blomsterhandler Carsten Pindstrup. Vi går sammen en tur i området for at få konkrete ideer til det videre projekt.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Det er i sig selv en fantastisk god oplevelse at mødes med nye mennesker med forskellige baggrund og umiddelbart kunne samles om en idé og dens udførelse. De enkelte deltageres lyst til deltagelse bærer projektet – den formelle organisering er ikke så vigtig (måske i modsætning til vores professionelle virke) men vi træder ind i forhold til opgaven og de aktuelle muligheder. Man kunne sige at gruppens “emne” nudging skal bringes i spil i forhold til gruppens eget virke – vi nudges selv til handling ved at nudge andre … er afhængige af at skabe små kærlige skridt ud i verden for at gruppen skal give mening.

 

Status fra “Det Multietniske Kulturcenter”

Interview med Kristin Birkeland (kristin@sagerdersamler.dk)

Hvad er sket?
Vi har haft to møder, hvor vi fandt ud af, at vi ville lave eksperimenter for at rejse Multietnisk Kulturcenter sammen. Vi har haft idéudvikling om aktiviteter udfra spørgsmålene: Hvordan værdsætter vi hinanden? Hvordan imødekommer vi alles behov? Hvordan skaber vi gensidighed så det bliver lige attraktiv for en dansker, en italiener og en congoleser at komme? Gruppen er vokset, så vi nu er 10 personer fra Congo, Angola, Cuba, Italien, Norge og Danmark.

Hvad er næste skridt?
Vi skal lave en serie af arrangementer som hedder “Lær at lave min mad”. Det foregår på skolekøkkener. Første gang den 16. august gælder det mad fra Congo.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Vi prøvede ihærdigt på vældig kort tid at få lokaler til “Lær at lave min mad”, så vi kunne komme i gang inden sommerferien. Det lykkedes ikke. Men så inviterede Augustin hele gruppen hjem til sig selv og sin familie. Det var en fantastisk oplevelse. Augustin’s kone, Martha, og John’s kone, Miriam, lavede mad til os alle. Det var den bedste begyndelse på et Multietnisk Kulturcenter. Vi lærte hinanden endnu bedre at kende og vi glæder os allesammen til næste gang vi skal mødes.

 

Status fra “Gåvenner”

Interview med Marie Kjærgaard (marie.dora.k@gmail.com)

Hvad er sket?
Vi er mødtes to gange. Første gang var det Pia og mig. Andre gang kom Erik Petersen, Morten Daus Petersen og Frederik. Dejligt, at der er flere som har lyst til at være med.

Hvad er næste skridt?
Næste skridt vil være at hver enkelt i gruppen finder to mennesker, der vil være ambassadører for idéen.. Vi mødes den 12. august og går en halv times tid. Den første gåtur vil således blive en inspirations- og udviklingstur med ambassadørerne. Målgruppen er bred: Nogen der vil gå med andre og være med i et fællesskab. Det kunne for eksempel være småbørnsforældre, der har behov for at bevæge sig. Det kunne være nogen med fysiske behov. Grundlæggende er det alle dem, der kender glæden ved at gå eller gerne vil finde den og som har lyst til at gå sammen med andre.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Det er en god oplevelse, at flere har energi og tro på ideen. At det er brug for den og interesse for den.

 

Status fra “Aarhus mod madspild”

Abarna Kukathasan (142472@viauc.dk) og Ajla Dzubur (aajlad@gmail.com)

Hvad er sket?
Vi har udviklet mange ideer og fokuseret på en – det er at skabe en positiv mærkning af steder, som ikke spilder deres mad. Vi har haft mange spændende arrangementer med mange forskellige personer.

Hvad er næste skridt?
Vi er ved at afslutte kriterier for vores madspildsmærke og en grafiker er gået i gang med at lave det. Og så skal vi ud at prøve ideen af. Vi har en bager og 2 caféer her i byen, som vil være med.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Det er fedt at have folk med! Vi har fået meget ud af at snakke med folk – meget positiv feedback, vi fik meget mere end forventet. Vi har mødt folk, som har hørt om madspildsproblematikken og vi har mødt folk som kender til Sager der Samler. Vi får mange klap på skuldrene. Det gir os tro på, at det er det rigtige at gøre. Det er oppe i tiden. Vi skal ud og gøre noget med det nu.

 

Status fra “Social sundhed”

Vi har desværre ikke en frisk status. Men der har lige været afholdt en værkstedsdag, som sætter kursen for arbejdet efter sommerferien. Skriv til Kristina Louise Bliksted (klbliksted@gmail.com), hvis du vil vide mere. Læs mere om initiativet her

 

Status fra “Studerende og ældre bor sammen”

Interview med Camila Kaspersen (kaspersenc@gmail.com)

Hvad er sket?
Vi startede med at undersøge fakta og virkelighed. Vi har lagt ideen ud på Tag Del og jeg har lagt det ud på Facebook i dag. Det er virkelig fedt at få respons som jeg fik det i dag på Facebook om, at det er en god ide. Og jeg har jo selv erfaret det, så det er let at sætte sig ind i behovet. Kernen i projektet er omsorg for den unge og den gamle. Bidrag med med dine idéer på Tag Del

Hvad er næste skridt?
På tirsdag mødes vi for at finde navne og værdier for vores gruppe. Senere vil vi skabe en fokusgruppe med ældre og en med yngre, for at sætte os ind i behov og muligheder i forhold til ideen. Og så vil vi gerne lave en middag for at give mulighed for noget matchmaking. Jens Peter skal desuden til England på en konference, og han vil benytte anledningen til at opsøge homeshare.org.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Den gode oplevelse med denne gruppen er at vi er så forskellige. Vi er studerende, unge, ældre, fra kommunen og regionen. Jeg håber, at jeg kan lave min bachelor omkring dette projekt, det mener jeg der er potentiale for.

 

Status fra “Bevæg Aarhus” (tidligere Hjem-Is Squad)

Interview med Iben Nelson (nelson.iben@gmail.com)

Hvad er sket?
Vi har holdt et møde, hvor vi diskuterede potentialer i idéen. Vi talte med Hjem-Is, som først var positive men bagefter fandt ud af, at det var lidt svært fordi Hjem-Is bilen ikke har tid til at holde stille længe nok. Så fandt vi en anden vej. Vi kalder nu initiativet “Bevæg Aarhus”. Vi bruger byens rum til at åbne en aktivitet for nye mennesker og gøre rummene aktive. Det kan være boulder klatring ved Folkestedet, motionsredskaber i skovene, parkour på en plads eller slack line i en park. Der er oprettet en Facebook-gruppe og vi finder nu hver især en person som vil bruge nogle timer på at lave en aktivitet. Så er vi i gang. Besøg Bevæg Aarhus Facebook-gruppen

Hvad der næste skridt?
Det bliver at få sat nogle prøveballoner i luften. De bliver annonceret på Facebook-siden.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Det med at møde nogle mennesker, som vil noget og udvikle en idé til noget, som vi nemt kan trække i gang. Det har været fedt. Vi starter med at gøre noget selv som en sjov ting med de ressourcer vi har og de mennesker vi kender. Så kan det vokse derfra.

 

Status fra “Generationernes hus og fællesskabende relationer”

Interview med Inger Aarup (inger@ingeraarup.dk)

Hvad er sket?
Vi har mødtes nogle gange og nu er klar over, at vi gerne vil arbejde med dette tema. Vi er ikke så konkrete men har fundet melodien sammen og ved, hvad vi gerne vil lære noget om.

Hvad er næste skridt?
Vi skal blive endnu skarpere på, hvad vi gerne vil og hvad vi har lyst til. Når den rigtige idé til en konkret handling dukker op lægger vi en plan. I aften skal vi sidde omkring et bål sammen på stranden og blive inspireret af hinandens erfaringer om at indgå i fællesskaber på tværs af generationer og andet.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Vi har mødt nogle fantastiske mennesker, som står til rådighed for hinanden.

 

Status fra “Grænseoverskridende bevægelsesdag”

Arrangementet blev afholdt den 20. juni på områderne omkring Folkestedet, Godsbanen og Folkesundhed. Skriv til Birgitte Søndergaard (birson@aarhus.dk), hvis du vil vide mere.

 

Status fra “Vende ressourcesvage til ressourcestærke”

Interview med Peter Mikkelsen (pemi@aarhus.dk)

Hvad er sket?
På Sammen om Sundhed workshoppen kom vi frem til, at vi vil hjælpe med at udvikle en bedre forståelse for og bedre metoder til at delagtiggøre borgere, der sædvanligvis bliver betragtet som ressourcesvage. Vi sagde også, at vi stiller os til rådighed som et ressourceteam, der kan kontaktes når man har brug for sparring, gode råd og direkte kontakt til målgruppe.

Hvad er næste skridt?
Den 2. september inviterer vi til et møde hos Sager der Samler. Det skal dreje sig om at se på gode ideer til konkrete tiltag og eventuelt tage initiativ til dialoger hvor vi undersøger hvordan grupper der er vanskelige at få med, gerne vil inddrages. Vi vil også se på, hvad er vigtigt for hver af os så vi kan finde et fælles mål.

 

Status fra “Borgere med et handicap som ligeværdige borgere i byens fritids- og kulturliv”

Interview med John Liholm (jlo@aarhus.dk)

Hvad er sket?
Vi indkaldte til en tema workshopdag, hvor Martin Sandø fra Socialstyrelsen kom med inspiration fra projekt “Fritidsguider”. Mange forskellige interessenter kunne byde ind. Det var særligt godt at høre om erfaringerne med hvad der lykkes og hvad der ikke lykkes. Det var et godt fundament og der var mange guldkorn at have med i det videre arbejde. Det der går igen er fokus på medborgerskabsdelen – brugerne og borgerne med de særlige behov – at tænke deres ressourcer med ind. Det, der også er spændende er, at folk – fordi de var sat sammen i grupper på tværs også tænker idéerne på tværs. Læs artikel om workshoppen

Hvad er næste skridt?
Næste skridt vil være at få samlet alle historierne og idéerne og få dem bearbejdet og formidlet ud sammen med en invitation til skridtet videre, som er en ny workshop den 19. september.

Hvilke gode oplevelser har der været i arbejdet?
Det har været en god oplevelse at samarbejde med Paul fra Sager der Samler om workshoppen. Det har været fantastisk at se engagementet hos dem, der deltog. Da de lige kom sig over, at det var lidt anderledes end det, de forventede, så kom der et rigtigt god engagement.

 

Status fra “Sundhed som fag i folkeskolen”

Interview med Morten Daus Petersen (morten@sagerdersamler.dk)

Hvad er sket?
Vi har haft et møde, hvor vi kom frem til at vi ønsker å invitere N.J. Fjordsgades Skole med som stedet, hvor en prototype kan udvikles. Sager der Samler har arbejdet med skolen omkring dette tema tidligere, og det vil vi gerne bygge videre på. Og nu har skolelederen givet tilsagn om, at være med.

Hvad er næste skridt?
Nu skal vi jo bare se at komme i gang. Efter sommerferien tager vi fat.

Hvilke gode oplevelser har i haft?
Det var en god oplevelse at få ildsjælen og sundhedsplejersken, Hanne Brandt med. Hun ville gerne have været med 4. maj, men kunne ikke. Godt at få hende ombord.

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *