‘Med hjerte for Aarhus’ er et nyt netværk af fællesråd, grundejerforeninger og borgergrupper med base i Sager der Samler. Netværket som består af otte fællesråd, 3 grundejerforeninger og 7 borgerforeninger er stiftet i lyset af den accelererede byudvikling, som sker i Aarhus i disse og har til formål at “danne ring om Aarhus for at værne om byens sjæl og identitet, samt beskytte, bevare og anlægge nye grønne områder i og omkring Aarhus.” mere

Inden vi i morgen for alvor kaster os over 2020, er det tid til at se tilbage på året, der er gået. mere

Vaskeriet har netop modtaget Muskelsvindfondens ”Plads til forskelle”-pris, som Carpark North, VRS, NOVA og Grøn samlede penge ind til under sommerens Grøn Koncert. Over 50 kandidater var blevet indstillet, men det blev Vaskeriet, der fik overrakt prisen af Carpark North, formand for Muskelsvindfonden Simon Toftgaard Jespersen og indsamlingschef i Muskelsvindfonden Theis Petersen. mere

Da Aarhus Byråd i slutningen af sidste måned indgik budgetforlig blev der afsat 200.000 kr. årligt i fire år til at støtte den grundlæggende drift af Sager der Samler. mere

Sager der Samler samarbejder henover efteråret med tre daghøjskoler om at styrke hverdagsaktivismen i arbejdet med eleverne. Samarbejdet omfatter Potemkin – Den Jyske Filmskole og Kompetencehuset i Aarhus samt med Daghøjskolen for Invandrerkvinder på Nørrebro i København. Projektet er støttet af Kulturministeriet og går ud på at udvikle nye metoder i folkeoplysningen til at udvikle og understøtte mod, handlekraft og initiativer, der fornyer samfund og demokrati nedefra. mere

I år var Sager der Samler igen med som partner i VIA University College internationale sommerskole med titlen “United Nations’ 17 Sustainable Development Goals and Co-Creation”. Der deltog 29 studerende fra Kina, Sydkorea, Vietnam, Canada, Tyskland. mere

I denne uge var Paul Natorp i London til det første møde i OECD’s nystartede “Future of Democracy Network”. Som man kan læse af navnet, handler det om at udvikle nye tilgange til at styrke demokratiet blandt medlemsstaterne, som tæller de lande, vi plejer at kalde “den frie verden”. mere