Bak op! Inspirationsdage om aktivt medborgerskab og handlekraft i hverdagen

Bak op! Inspirationsdage

Invitation til medarbejdere og ledere i kommuner og organisationer der arbejder med involvering af borgere: Vær med den 24.-25. september eller den 11.-12. november.

Aktivt medborgerskab og hverdagsaktivisme er blevet en væsentlig del af den nødvendige fornyelse af samfundet.

Vores samfund står overfor så store udfordringer, at vi ikke kan overlade løsningen til de kendte institutioner. Vi skal derimod arbejde på tværs af de eksisterende søjler og gøre det muligt for langt flere borgere at engagere sig.

Vi kan brokke os, blive magtesløse eller handle. Sager der Samler bakker op om de mennesker, der tager sagen i egen hånd. Som medborgere har vi en særlig adgang til at agere i mellemrummene mellem offentlige institutioner, virksomheder, foreninger og uddannelser. I mellemrummet er vi først og fremmest mennesker med noget på hjerte. Det er i mellemrummet fornyelsen kan opstå.

Download PDF her: Bak op! Inspirationsdage

Indhold

På disse inspirationsdage vil vi give dig viden og redskaber til selv at bakke op om aktivt medborgerskab og hverdagsaktivisme gennem dit arbejde.

Vi tager afsæt i en række centrale spørgsmål, man kan stille sig som medarbejder i en kommune eller organisation, der engagerer og involverer borgere:

 • Hvordan skaber vi gode møder og rammer for involvering?
 • Hvad skal til for, at ægte engagement blomstrer over tid?
 • Hvordan mobiliserer vi mennesker omkring en vigtig sag?
 • Hvordan får vi dem med, som står uden for de almindelige fællesskaber?
 • Hvordan bliver et initiativ nyskabende?
 • Hvilke holdninger hjælper til handling?
 • Hvordan fostrer vi en kultur som understøtter fællesskab og læring?
 • Hvordan kan vi forstå demokrati og magt i forbindelse med involvering?
 • Hvilke risici skal vi være parate til at løbe?

Du vil møde aktive medborgere og hverdagsaktivister fra Sager der Samler og lære af deres erfaringer. Vi vil desuden give et teoretisk og praktisk ind- blik i, hvordan vi arbejder med at bakke op om engagement og handling. Vi lægger vægt på, at dagene bliver netværksskabende, og der vil være rum for, at du kan arbejde med din egen vigtige sag, som du vil involvere borgere i.

Udbytte

 • Modeller og værktøjer du kan anvende i praksis
 • Konkrete idéer til, hvordan du kan arbejde med involvering af borgere
 • Praktiske principper og ledetråde for hvordan du kan gå frem
 • Inspiration du kan dele med kolleger eller hele din afdeling
 • Et styrket netværk af mennesker, der arbejder med aktivt medborgerskab

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i kommuner og organisationer der arbejder med involvering af borgere.

Tid & sted

Vi har planlagt inspirationsdage to gange i efteråret. Første gang den 24.-25. september og anden gang den 11.-12. november. Alle dage fra kl. 9.00 til 16.00 hos Sager der Samler, Vestergade 43, 8000 Aarhus C.

Ansvarlige

Kristin Birkeland, Paul Natorp og Morten Daus-Petersen (medstiftere og daglige ledere af Sager der Samler). Bidragsydere er desuden Kristina Louise Bliksted (initiativtager til Social Sundhed), Jens De st. Cyer-Sørensen (initiativtager til Vores Rum), Kurt Kyed (initiativtager til Ressourcemenneskene) og Annbritt Jørgensen (medstifter af Skraldecaféen).

Pris og tilmelding

4.975 kr. + moms. inklusive kaffe/te, frokost og forfriskninger.

Tilmelding til paul@sagerdersamler.dk

Share:

Kommentarer ( 0 )

  Skriv en kommentar

  Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *