Rethink Activism værktøjskasse

Denne side er til deltagerne i Rethink Activism organisationen. Den skal give nem adgang til information om rammer, roller og redskaber i projektet.

Projektets opbygning

Rethink Activism projektet er opdelt i tre områder, vi kan organisere os omkring. De rummer hver især et sæt rammer, roller og redskaber. Vi tager fat fra en ende af. Indtil videre er kun ‘Fortælling og kortlægning’ i gang.

 1) Fortælling og kortlægning

Vi formidler bevægelsen ved at fortælle om aktivisterne. Det er mennesker med en drøm om en bedre verden, der bare går i gang og bygger en lille del af den selv. De skaber noget konkret. De søger fællesskaber. Og de ønsker at skabe en forandring.

2) Venue

Projektets hovedbegivenhed er et folkemøde på Sydhavnen den 15. til 17. september 2017. Vi skal skabe en inspirerende og attraktiv ramme for mødet med aktivisterne, for debatterne og for nydelsen. Det er en kulturproduktion, som skal skabe en fortælling.

3) Program

Folkemødet skal formidle en særlig historie, som er vigtig i vores tid. Vi bygger programmet op omkring tre typer indhold: Møder med aktivister/ Debatter, foredrag, film og workshops / Alt det sjove som mad og musik. Indholdet skal kurateres.

Roller på tværs

En række roller går på tværs af projektets organisering. De har en koordinerende og forbindende funktion. Både indadtil og udadtil. Roller er bygget op omkring en opgave og et sæt af principper og redskaber.

Rolle: Projektleder
Projektlederens opgave er bl.a. er at sikre sammenhængen mellem projektets grundlæggende idé og de aktiviteter, der bliver udviklet.

Paul Natorp, tlf. 41400197, mail: paul@sagerdersamler.dk

Rolle: Koordinator
Koordinatorens opgave er bl.a. at etablere struktur, skabe overblik, samle redskaber og værne om organisationens trivsel.

Rolle: Ambassadør
Ambassadørens opgave er bl.a. at formidle projektet, skabe gode lokale relationer og finde lokale aktivister, som vi fortæller om og sætter på kortet.

Kontaktliste
Her finder du navne, telefonnumre og e-mailadresse på alle i projektet.

Roller og redskaber: Fortælling og kortlægning

Rolle: Redaktør
Redaktørens opgave er bl.a. at bakke op, sikre den røde tråd og skabe læring. Derudover beskrivelse af hvilke kriterier, der lægger til grund for udvælgelse og prioritering af fortællinger.

Paul Natorp, tlf. 41400197, mail: paul@sagerdersamler.dk

Redskab: Interviewguide
En guide til, hvordan man laver et interview med en hverdagsaktivist. Det vigtigste er spørgsmålene.

Redskab: Introduktionstekst
En kort tekst, der forklarer projektet Rethink Activism, og hvad vi mener med hverdagsaktivist.

Redskab: Vejledning til fortælling og kortlægning
En guide til, hvordan man organiserer et besøg hos en aktivist og producerer indhold til kortlægning og Facebook-portræt.

Redskab: Fortællekriterier
Vi undrer os og forfølger vores undren ved at fortælle historier om hverdagsaktivister. Det er mennesker der gør noget konkret, de vil skabe en forandring, de starter i deres egen livssituation, arbejder gennem fællesskaber og medtænker andre i deres handlinger.

Redskab: Data-ark til kortlægning
En skabelon til registrering og indsamling af oplysninger om aktivistmiljøer, som skal på kortet.

Eksempel: Facebook-portræt
Et eksempel på, hvordan man kan lave et Facebook-portræt. Her er citatet fængende, konkret og vedkommende. Meningen med initiativet bliver tydeligt og væsentligt. Aktivisten har både en klar vision og en tydelig integritet. Hun ved, hvad hun gerne vil forandre og hun starter i sin egen virkelighed. Se flere på Facebook.