Fællesskaber for flere

17. september 2012

Alt for mange er ikke rigtigt med i samfundet. Det har vi ikke råd til, hverken menneskeligt eller økonomisk. Især ikke, når det er de unge, der ender uden for. Der bliver gjort meget allerede fra politisk side. Men hvordan kan vi gøre en forskel som borgere? Vi sætter fokus på, hvordan vi kan sikre alle unge et meningsfuldt og produktivt liv – og inviterer unge, uddannelser, foreninger, myndigheder og virksomheder til at være med.

Hvordan kan vi sikre alle unge et meningsfuldt og produktivt liv?


Denne sag blev født med overskriften ”Uddannelse frem for udskillelse”. Det var en skolelærer, der udtrykte sin frustration over, at skolen efter hans mening ikke altid skaber gode rammer for de elever, der har det svært. Bankdirektøren supplerede med spørgsmålet: ”Hvordan kan vi sikre alle unge et meningsfuldt og produktivt liv?” Så havde vi en sag.

På de første værkstedsdage handlede dialogerne om fællesskaber. Det drejer sig om at være med. At træffe egne valg og ville noget. At have noget at kæmpe for og gøre det. At kunne finde sig tilrette i en uddannelse eller et arbejde, hvor man kan bruge sine evner og føle sig kompetent.


At opleve at ens arbejde gør en forskel. At forældre også er med og samarbejder med lærere og unge. At vi indretter vaner og rum så de bliver inkluderende og mangfoldige. At vi udvider normalitetsbegrebet, så det rummer flere. At gå fra 95% med en ungdomsuddannelse til 100% med livsduelighed.

Så denne sag handler om at skabe fællesskaber, der er mangfoldige og får alle med. Og at gøre det på en måde, så det også kan hjælpe flere til at finde sig tilrette i uddannelse og job.

Overgange til job eller praktik

Der er mangel på praktikpladser. Denne sag handler om at finde nye bud løsninger der letter overgangen mellem skole og erhvervsliv for elever på erhvervsskoler og produktionsskoler. Vi vil skabe en proces, der kan samle aktører hele vejen rundt om udfordringen og kan føre til konkrete eksperimenter, der gør en forskel.

Værkstedsdag den 15. januar: Hvordan kan vi få hinanden med? (Første skridt)

Tag kontakt til Paul Natorp paul@sagerdersamler, hvis du vil høre mere.

 

Samlingssted: Et sted der samler folk og som alle kan bruge

Vi vil blive klogere på, hvordan man skaber mangfoldige fællesskaber ved at arbejde med et meget praktisk projekt. Derfor samler vi et mangfoldigt team fra forskellige generationer og med forskellige baggrunde. Og vi bygger noget der samler folk og skaber et sted som alle kan bruge.
Målet er at udvikle konceptet og lave en køreplan i vinter – og så mødes i foråret og gøre det.

Tag kontakt til Kristin Birkeland kristin@sagerdersamler.dk, hvis du vil høre mere.

 

Vand for alle

Aarhus er ved at få en ny bydel på havnen. På en værkstedsdag i Sager der Samler opstod drømmen om at alle børn skal have mulighed for at lære at sejle. Vi vil se nærmere på, hvordan den vision vil kunne bidrage til nye fællesskaber, der giver mening og muligheder – især for dem, der ikke så ofte kommer med.

Fælles aktiviteter mellem søsportsklubberne: Ren havn og fælles portal

Tag kontakt til Klaus Natorp klaus@natorp.dk, hvis du vil høre mere.

 

Share: