Fra sygdomsbehandling til sundhedsskabelse

23. august 2012

Sundhedssektoren er under forandring. Vi lever længere. Vi bliver mere syge af måden vi lever og arbejder på. Og de systemer vi har bygget op for at skabe sundhed ender ofte med at fokusere på at behandle sygdomme. Vi tager fat i, hvordan vi kan genopfinde vores måder at skabe sundhed på så borgerne, familierne og de frivillige kommer mere i spil – og så sundhed bliver et fælles anliggende.

Hvordan gør vi sundhed til et fælles anliggende?


Da vi tog fat i denne sag døbte vi den “Fra sygdomsbehandling til sundhedsskabelse”. Bag overskriften gemmer sig en konstatering af, at sundhedssektoren er under forandring og et spørgsmål om hvordan vi kan genopfinde vores måder at skabe sundhed på – så vi får de mange aktører til at tænke og handle sammen?

Bag overskriften gemmer sig også en smerte over de personlige historier, vi alle har i vores liv, hvor mennesker, vi holder af, oplever sygdom. Der gemmer sig en berørthed over, at de systemer, vi har bygget op for at skabe sundhed, ofte ender med at fokusere på at behandle sygdomme – og at de ofte opleves som fragmenterede for patient, pårørende og medarbejdere.


Og bag overskriften gemmer sig også et stort engagement i form af – Det må vi kunne gøre bedre!

De første værkstedsdage førte til en række vigtige indsigter. Om den sproglige udfordring vi har i forhold til at tale om sundhedsskabelse i bred forstand – ikke blot om sygdomsbehandling indenfor de eksisterende institutioner. Om problemet i at borgere opfattes og opfatter sig selv som forbrugere af sundhedsydelser. Om tilbøjeligheden til at sætte sygdommen og ikke mennesket i centrum. Og om at det sundhedsskabende sandsynligvis skal rodfæstes uden for sundhedsvæsenet – f.eks. i familier, skoler og lovgivning.

Ud af disse indsigter kom konkrete de idéer til, hvor vi kan tage fat.

Sundhed som et fag i Folkeskolen

Forestil dig, at skolen vil hjælpe alle elever til et sundere liv. Forestil dig, at mange forskellige mennesker arbejder sammen – f.eks. børn, forældre, lærere, læger, fodboldtrænere og kokke. Og forestil dig, at det fungerer så godt, at eleverne anbefaler alle deres venner at være med …
Elever og sundhedsprofessionelle arbejder sammen om at udvikle idéer til sundhed som et fag i skolen. Og de gør det på en måde, så sundhed bliver noget vi tager os af i fællesskab.

Læs om idéerne: Sammenhold, Væksthuset, Mmmh … mad!

Tag kontakt til Morten Daus Petersen (morten@sagerdersamler.dk), hvis du vil høre mere.

Kender du det? En hjælpende hånd, når livet slår knuder

Sagen handler om, hvordan vi i højere grad involverer civilsamfundet i sundhedsskabelse og sygdomsbehandling. Der er engagement og ressourcer hos pårørende, venner, naboer og andre frivillige, der kan bringes i spil når et medmenneske havner i en vanskelig livssituation på grund af sygdom eller skader. (Denne sag blev i første omgang kaldt “Patientvenner”.)

Hør Ane Stürup fortælle om Patientvenner på Radio24syv

Se interview med Paul Natorp og Jessie Astrup Nielsen på TV2 Østjylland

Kender du det? – Idéer til en hjælpende hånd, når livet slår knuder

Tag kontakt til Ane Stürup (ane@anes.dk), hvis du vil høre mere.

 

Share: