Taler fra åbningsreceptionen: “Nu er det engagement, der tæller”

Den 5. november holdt vi den helt officielle åbningsreception i Sager der Samler. Mange kom og fejrede, at vi eksisterer. Og nogle holdt taler.

Områdedirektør Allan Aagaard fra Danske Bank kaldte Sager der Samler for en handlingstank – som modsætning til de mange tænketanke, der findes. “I kølvandet på finanskrisen er der andre værdier, der begynder at tælle for os. Vi har længe været mest optaget af penge – nu er det engagement, der tæller. Vi har brug for at tænke nyt og handle på nye måder.”

Borgmester Jacob Bundsgaard sagde, at byen har brug for Sager der Samler og glæder sig til samarbejdet. “Vi er naturligt gode til at samarbejde i Aarhus. Og det er godt, at borgerne kommer i spil. Jeg har stor tillid til menneskene bag Sager der Samler.”

Se billeder på flickr

Endelig holdt Paul Natorp som formand en tale på vegne af Sager der Samler. Og den kan læses i sin fulde længde her:

“Tak fordi I er kommet – og tak for jeres nysgerrighed.

Inden jeg går i gang med min tale, så vend dig lige mod sidemanden eller kvinden og sig “tak fordi du er her” – Sager der Samler drejer sig jo om at samles.

I dag holder vi den officielle åbningsreception for Sager der Samler – men vi har været i gang længe.

Brett, Karen, Kristin, Morten og jeg startede ved køkkenbordet, hvor vi mødtes for at tale om, hvad det var, vi ville skabe. På et tidspunkt mærkede vi, at hvis der skulle ske mere, så havde vi brug for gulv, loft og vægge til at samle energien og hjælpe os selv og andre til at kunne se Sager der Samler for sig. Så lejede vi lokalerne her – og begyndte at skabe liv. Og vi begyndte også for alvor at opdage, hvordan vi kunne give form til vores idé.

Vi har taget en drøm som vi bar her (i hjertet) – og bragt den ud i verden, så I også kan være med i den.

Vi har alle det tilfælles, at vi arbejdede med innovationsprocesser i en eller anden form. I kommuner, på hospitaler, i virksomheder og på uddannelser. Gang på gang oplevede vi organisationer, der stod overfor komplekse udfordringer, som de ikke rigtigt kunne få fat i.

Det kunne være kommunen, der gerne ville styrke udviklingen i hele byen og sendte alle kommunale ledere på efteruddannelse. Men hvad så med borgerne og virksomhederne? Det kunne være hospitalet, der ville skabe nye organisations- og ledelsesformer og lavede forløb for ledere. Men hvad med patienterne, sundhedspersonalet i kommunerne og de praktiserende læger? Det kunne være industrivirksomheden, der ville gøre sine produkter mere bæredygtige og involverede mange forskellige medarbejdere i bestræbelsen. Men hvad med kunder og leverandører?

Vi blev meget optaget af, hvordan man kan lave en helt særlig innovationsproces, hvor flere var med. Men så fandt vi ud af, at det i virkeligheden ikke så meget var en ny proces der var brug for. Det var snarere en ny måde at kunne tage opgaven på sig – og en ny arena at gøre det i!

Længe gik vi og sagde “vi er ikke konsulenter” – uden at kunne svare på, hvad vi så var. En dag, da vi sad og svedte over formuleringer til vores vedtægter opdagede vi, at vi er borgere. Og så faldt flere ting på plads.

Vi har længe været inspireret af visionen om en fælled, en fælles ressource som vi tager vare på i fællesskab.

Sager der Samler er en arena for aktivt medborgerskab, og vi ønsker, at det skal være en fælled i Aarhus. Et sted, hvor engagerede mennesker kan komme for at tage fat i udfordringer, der berører os alle – og for at lære og handle i fællesskab.

Det er også for virksomheder. Vores drøm er, at medarbejdere udvikler nye kompetencer og at der arbejdes med innovation og forretningsudvikling, som udvikler samfundet.

Sager der Samler er svar på to tendenser i vores tid. Den første er, at der er behov for flere løsninger, der kommer nedefra og går på tværs af organisationer, fagligheder, sektorer og kulturer. Den anden er, at vi er mange, der går rundt med en længsel efter at være medskabende i udviklingen af samfundet. Vi sætter vores kryds, når der er valg, vi tænker måske også over bæredygtighed, når vi køber aftensmad og vi passer vores arbejde – men vi vil også gerne være med til at gøre noget konkret i forhold til de mange udfordringer, der er omkring os. Og vi vil gerne i spil med vores engagement, vores faglighed og vores erfaring.

Vi har stiftet en forening (som i kan blive medlemmer af) med to formål: At drive et innovationsmiljø der tager fat i udfordringer, der berører os alle og skaber synlig forandring. Og at skabe og dele viden om aktivt medborgerskab og samfundsinnovation.

Vi har fundet ud at, at for den enkelte, der er med, giver det en særlig værdi ved at man bliver del af et mangfoldigt fællesskab af folk, der vil bringe sig selv i spil. At man lærer, både om nye ledelses- og samarbejdsformer og om vigtige problemstillinger. Og at man får mulighed for at handle og gøre en forskel.

Da vi rykkede ind i disse lokaler drømte vi om et sted, der havde puls. Så inviterede vi mange mennesker og stillede dem alle det samme spørgsmål: Hvad ville du engagere dig i, hvis du havde mulighed for det.

Ud af de svar vi fik opstod der tre spor, som vi har fulgt: Uddannelse frem for udskillelse, der handler om den udfordring, der ligger i, at alt for mange ikke kommer med. Fra tøven til grøn handling, der handler om den udfordring der ligger i, at vi ikke rigtigt kommer i gang med at udvikle nye grønne produkter og vaner selvom det er en så oplagt god idé og vi står overfor truende kriser for miljø og klima. Fra sygdomsbehandling til sundhedsskabelse, der handler om at gøre sundhed til noget vi skaber i sammen.

Vores perspektiv drejer sig om at gøre udfordringerne til et fælles anliggende – ikke noget vi blot sender over i et hjørne til enten kommunen eller til erhvervslivet. Og så drejer det sig om at gøre det konkret og nærværende nok til at vi kan tage fat.

Vi har holdt værkstedsdage og har fundet frem til konkrete idéer, der kan mobilisere. Et eksempel er idéen om at udvikle “Sundhed som et fag i folkeskolen”. Skoleelever arbejdede sammen med lærere og sundhedsprofessionelle om at skabe konkrete idéer, som vi nu vil samle folk om at arbejde videre med.

Der er flere konkrete projekter på vej.

Vi har også været helt afhængige af frivillige, der har bidraget med at få Sager der Samler bragt til verden. Tak til alle jer, der er med til at gøre en forskel.

Vi måler vores success på vores evne til at mobilisere mennesker, der vil bringe sig selv i spil – og på vores evne til at skabe forandring. Og nu findes vi, så i kan være med i vores drøm

Min opfordring til alle jer, der har valgt at møde op i dag er: Tal med hinanden om, hvad Sager der Samler vil kunne bidrage med som en fælled i Aarhus. Og bring jer selv i spil – for vi har brug for hinanden.”

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *