Sundhedspolitik er ikke ligegyldigt

I foråret var Sager der Samler vært for fire dages dialoger, om Aarhus’ nye sundhedspolitik, forud for de officielle høringer og behandlingen i byrådet. I starten af december var alle deltagerne inviteret igen for at høre om, hvad der var kommet ud af det.

”Hele processen vidner om, at det ikke kun er politikere, der brænder for at lave en god sundhedspolitik, men at det er noget som virkelig berører mange mennesker,” siger Otto Ohrt, der som embedsmand fra Aarhus Kommune har ansvaret for den politiske proces. ”Jeg synes faktisk at en af konklusionerne må være at politik ikke er ligegyldigt.”

”Det har været en god og læringsrig proces at opleve et stort engagement hos så mange mennesker. Formålet med dialogerne var at få inputs i forhold til de dilemmaer og paradokser, der opstår når man udformer en sundhedspolitik. Skal politikken være for alle eller for de mest udsatte? Hvor langt skal vi gå i den opsøgende indsats? Og hvordan snakker vi sundhed? ” spørger Otto.

Invitationen til at være med til at kvalificere sundhedspolitikken kom fra Rådmand Jette Skive, og målet var at få et bedre produkt som borgerne kan forstå og forholde sig til. I alt har 110 mennesker med vidt forskellige baggrunde bidraget med deres viden, perspektiver og både professionelle og personlige erfaringer.

Input førte til ændringer

En af de pointer, der gik igen under dialogerne var, at lighed i sundhed kræver ulighed i hjælp. Og derfor har Aarhus Kommune skrevet ind i politikken, at for at sikre lige muligheder, er vi nødt til at behandle borgerne forskelligt i sundhedsindsatsen.

En anden ting, der kom frem under dialogerne var, at der er brug for mere opsøgende arbejde i forhold til de svageste borgere, samt at udsatte borgere skal have kompetencer, så de kan klare sig selv og ikke bliver passive. I politikken er der nu sat fokus på at styrke borgernes ressourcer og handlingskapacitet. Fx er Fællesskabsagenterne en ny indsats som indeholder forebyggelse, styrkelse af borgernes handlingskapacitet og opbygning af fællesskaber i lokalområdet.

Under dialogerne blev der også skabt opmærksomhed omkring, at der faktisk er mange gode tilbud, men at det er svært at få overblik over dem. Aarhus Kommune arbejder nu på at skabe større synlighed af alle sundhedsmæssige tilbud på www.sundhedstilbud.dk.

Dialogerne har værdi på den lange bane og fortsætter

”Det er tidskrævende at inddrage borgere i udviklingen af en sundhedspolitik, men det har skabt stor værdi. Vi har opbygget nye og vigtige redskaber, vi kan bruge fremadrettet,” fortæller Otto.

Der er et stort ønske om at fortsætte dialogen og udbygge det netværk, som nu er blevet skabt, og det bliver lettere at tage nye temaer op. Ikke bare for Aarhus Kommune, men også for andre aktører, der ønsker at styrke sundhedsinitiativer med viden og opbakning fra dette netværk.

Derfor bliver processen frem mod den næste sundhedspolitik i 2018 muligvis anderledes, men ikke desto mindre lige så god og spændende.

Læs opsamlingen fra sundhedsdialogerne i maj: Dialogen fortsætter: Baggrund, indhold og læring fra dialogerne om Aarhus’ nye sundhedspolitik

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *