Stort fælles møde med lederen af OECD Innovative Citizen Participation om borgersamlinger

Netop som alle stort set var på vej på sommerferie samlede vi 38 byrådspolitikere, embedsmænd og organiserede borgere for at blive klogere på, hvordan borgersamlinger kan styrke borgerinddragelsen i Aarhus. Med til mødet var Claudia Chwalisz, der er leder af ‘OECD Innovative Citizen Participation’. Hun præsenterede resultaterne fra det første empiriske og komparative studie, der analyserer, hvordan borgersamlinger og borgerting er blevet brugt rundt omkring i verden.

Studiet, der er gennemført af OECD under ledelse af Claudia, er helt friskt og blev offentliggjort den 10. juni. Udgivelsen skete iøvrigt samme dag som Aarhus Byråd besluttede at nedsætte et opgaveudvalg, der skal evaluere og fremkomme med anbefalinger til borgernes formelle og uformelle muligheder for indflydelse. Rapporten, som bygger på 289 eksempler fra perioden 1986 til 2019, identificerer tolv forskellige modeller, evaluerer resultater, beskriver principper for god praksis og udforsker tre veje til institutionalisering af borgersamlinger.

Borgersamlinger og borgerting, der også kaldes for “deliberative processer”, går ud på, at en gruppe af tilfældigt udvalgte borgere i en faciliteret proces med både eksperter og interessenter tilegner sig viden og gennem drøftelser når frem til fælles anbefalinger til en demokratisk beslutning. Resultaterne fra OECD-studiet peger på, at borgersamlinger styrker kvaliteten i politikudviklingen, styrker legitimiteten omkring vanskelige beslutninger og styrker tilliden til demokratiske institutioner. Især omkring beslutninger, der er komplekse, indeholder dilemmaer og har langsigtede konsekvenser, som rækker ud over politikernes valgperioder.

Et meget vigtigt bidrag fra dette studie er desuden et præcist overblik over forskellige formater for borgersamlinger. Det er især vigtigt fordi tilrettelæggelsen har stor betydning for tidsforbrug og økonomiske omkostninger.

Rapporten kan læses her

Denne mulighed er opstået, fordi Paul Natorp fra Sager der Samler er medlem af ‘OECD Innovative Citizen Participation Network’, der har bistået OECD i gennemførelsen af studiet og udarbejdelsen af rapporten.

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *