Nyt inspirationskatalog: Politikere på tur i kørestol viser hvordan vi forbedrer byen

Tilgængelighedsaktivisterne fra Tours sin Wheels har netop udgivet et inspirationskatalog til en mere tilgængelig hverdag. Borgere, embedsfolk og politikere optræder både som hovedpersoner i de selvoplevede eksempler og som målgruppe for ønsket om forandring.

Inspirationskataloget har titlen “Tours on Wheels – Forhindringer og løsninger i byrummet for mennesker i kørestol”. Det er resultatet af et års arbejde med at invitere almindeligt gående på en tur i kørestol. En invitation, som mange har taget imod, bl.a. toppolitikere som Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard og Venstres formand Jacob Ellemand Jensen men også arkitekter, embedsmænd og skoleelever.

Læs hele inspirationskataloget her (PDF, 50 MB)

Initiativet blev igangsat i 2019 af Ulla Søberg Jakobsen, der selv sidder i kørestol og vil skabe større bevidsthed om tilgængeligheden i Aarhus. Ved at give dem, der normalt færdes til fods, mulighed for at opleve byen fra en kørestol får de pludselig øje på, at byen er fuld af forhindringer. Det kan f.eks. være kantsten, dårligt placerede skilte, parkerede cykler og biler og dårlig indretning af butikker. Helt almindelige gøremål, som f.eks. at skulle købe sig et par bukser kan være et nærmest umuligt forehavende, fordi en dørtærskel eller nogle få trappetrin gør det umuligt at komme ind i en butik.

Tours on Wheels dygtige fotograf, Ole Bramsen, har dokumenteret turene med sit kamera og Jeppe Spure Nielsen og Lotte Printz har i tekst samlet op på erfaringerne, som deltagerne har gjort. Inspirationskataloget fortæller dermed om byens mange forhindringer og udfordringer i billeder og ord og forsøger at gøre udfordringerne meget jordnære og virkelige for læseren. Der er også masser af bud på løsningsforslag, der ofte er meget enkle og billige. Men det handler om at have forstået problemstillingerne på forhånd, inden man planlægger eller renoverer henimod mere tilgængelige byrum, og butikker.

Selvom problemerne og løsningerne hver for sig kan virke små, har sagen en stor betydning. For når tilgængelighed er en udfordring i byens rum, er det med til at afgrænse kørestolsbrugere og gangbesværede fra at tage del i samfundet på lige vilkår med mennesker uden handicap. Og når borgere uden gangbesvær, politikere og beslutningstagere ikke tænker over de mange små ting, som skaber store problemer for kørestolsbrugere, så bliver problemerne ikke løst, selvom det ofte slet ikke er så svært.

På udgivelsesdagen nåede Ulla Søberg Jakobsen lige præcis personligt at uddele inspirationskataloget til alle politikerne i Aarhus Byråd netop som de ankom til rådhuset til deres sidste møde før sommerferien. Beskeden er klar: Nu har politikerne både erfaringen fra selv at have været på tur i kørestol, og de har et gennemarbejdet katalog, som beskriver problemer, de selv har oplevet, og løsninger, som ikke koster det store. Derfor er der ingen grund til at tøve. Lad os gå i gang med at gøre Aarhus til byen med de mest tilgængelige gader.

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *