I øjenhøjde som byplanlægger i Albertslund

Det var i høj grad det, jeg kunne tage med mig fra Sager der Samler som gjorde, at jeg fik jobbet,” mener Bjørn. Han har været i praktik i Sager der Samler i 8 uger og er nyuddannet arkitekt. Nu er han ansat i Albertslund Kommune som byplanlægger.

Bjørn fortæller at i jobannoncen stod der, at de skulle bruge en arkitekt, som kan se det store perspektiv og byde ind med en ny vinkel. Han valgte at satse med overskriften på sin jobansøgning: ”En ny vinkel: Øjenhøjde.”

Jobsamtalen handlede om det nye boligområde, som skulle udvikles – og da snakkede jeg om de værdier, jeg har taget med her fra; at mødes i øjenhøjde, komme ud og møde nogle mennesker og skabe relationer og inddrage og danne ejerskab også hos borgerne.” Lærer i ikke det på arkitektskolen?

” Nej. Da jeg var ude i praktik og som studentermedhjælper opdagede jeg,  at arkitekter ofte ikke gider borgerinddragelse. Det er en følelse av ’at vi ved bedst’. Vi har selvfølgelig en uddannelse med forståelse for rum og lys. Men vi skal også huske at der er nogle mennesker, som vi bygger de her rum til, og dem skal vi også have en forståelse for, og det får vi ikke så meget af på arkitektskolen.”

At skabe relationer

Bjørn er god til at møde mennesker i Sager der Samler. Jeg spørger ham om hvilket menneskesyn, han har. Han fortæller, at det er han ikke helt bevidst om, men at han grundlæggende er et nysgerrigt menneske.

Jeg tror jeg altid har ment det og altid har villet det, men nu har jeg set i praksis, hvor vigtigt det er at skabe relationer. Og det er jo det jeg gerne ville da jeg sagde borgerinddragelse – men jeg har aldrig oplevet det på en tegnestue eller i en kommune. Der har jeg bare oplevet borgerinddragelse, uden at der bliver skabt relationer. Nå har jeg oplevet det og set hvor godt det virker.

En ny terminologi

Bjørn vidste fra starten hvad han ville fokusere på i sin praktik. Han ville lære noget om inddragende processer. Og han var med på mange workshops hos Sager der Samler. Bjørn har været projektleder på Vores Rum, et af initiativerne på Sager der Samler. Han har sørget for overblik og en fin proces, og at vi er kommet i mål ved et af de vigtige skridt på vejen. Han siger, at han har lært meget. Og han har været aktiv og opsøgende og fået mange nye værktøjer. Han har både afviklet og deltaget i workshops.

Helt overordnet har jeg fået en ny grundlæggende terminologi ind under huden. Og det har jeg fået gennem at være tilstede og deltage og lytte og diskutere. For eksempel at små ord kan gøre en stor forskel; om det er borgerinddragelse eller borgerinvolvering. Der er stor forskel på vægten på de to ord. Hvis du involverer folk, så er de med i det og deltager, hvis du inddrager, tager du en beslutning og spøger nogen, hvad de mener om det bagefter. Og det er ikke særlig givende for nogen parter.” Bjørn har også fået en grundlæggende ny tankegang i forhold til, at ting tager tid, og at det er en proces.

Det er vigtigt ikke at blive forhippet på målet. For så er der så mange ting, man skal nå, og man kan drukne i det. Men hellere tage et skridt ad gangen, og så når vi det vi når. Det er en sund tilgang.”  Det tager han med sig videre  på færden.

Fra snak til en praksis

Bjørn vil gerne arbejde for at tværfaglighed fungerer, ikke bare bliver snakket om.

”En tese jeg selv har haft, og som vi snakker meget om på arkitektskolen er tværfaglighed. Ude på Holmen er der helt campus med designere, musikere, skuespillere,  arkitekter og scenekunstnere. Der bliver snakket om, at det er stort kreativt campus, og at vi skal bruge hinanden – men det sker ikke. Hver campus er lukket om sig selv. Tværfaglighed bliver ikke praktiseret,” fortæller Bjørn. Og han fortsætter:

”Ved det allerførste møde i Vores Rum sad jeg pludselig i et tværfagligt miljø.  Her mødtes vi som mennesker – og Jens havde mindst lige meget at sige som arkitekten. Og der var så mange perspektiver på et tema – når én sætning blev sagt, hørte folk forskellige ting og fortolkede det forskelligt. Det var meget givende! Det var så fedt og givende, at jeg ikke kunne vente med at komme i gang med arbejdet.. Jeg sad udenfor døren før klokken ni dagen etter og ventede på at døren skulle blive lukket op.”

Rødder i Århus

Jeg er glad for at jeg har fået et arbejde, men først nu og i kraft af Sager der Samler  har jeg fået rødder og netværk i Aarhus og i Sager der Samler. Men jeg tror på, at jeg kan holde kontakten og følge med . Ked af at forlade Århus, men ikke bange for at miste kontakten med Sager der Samler, fortæller Bjørn.” Vi er glade for at Bjørn er blevet en del af vores fællesskab og takker for hans gode indsats.

(Foto: Ole Bramsen)

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *