Velkommen til hverdagen

Velkommen til hverdagen

Vi viser med vores egne historier og dialog, hvordan man på trods af forskellighed kan deltage og bidrage på lige fod med andre.

Mange føler sig ikke forstået

Mange mennesker i Danmark føler sig ikke forstået i samfundet på trods af er vi forskellige. Det kan både dreje sig om hudfarve, folk med briller, tykke og tynde – men vi har en ting til fælles, vi er ALLE mennesker. Der er mange i samfundet der føle sig udenfor og ensomme, måske er det en selv der skal arbejdes med det, eller også er det på grund af mobning eller fordomme, som kan give ensomhed.

Se et ligeværdigt menneske

Vi drømmer om, at vi alle kan mødes i øjenhøjde. Vi drømmer om, at alle mennesker skal være ligeværdige i samfundet. Vi ønsker at skabe åbenhed, forståelse og nedbryde fordomme. Vi drømmer om at bidrage til en forandring på den måde, der generelt bliver set på udsatte mennesker i samfundet. Det kan være hudfarve, handicappet eller andet som gøre man føler sig udenfor. Vi ser alle mennesker ligeværdige, da der skal er plads til forskelligheder i samfundet.

Hvem er med?


Status

Vi er ved at planlægge et besøg på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor vi vil tale med eleverne om kærlighed og mobning. Det kommer formentlig til at ske i det tidlige forår.

Aktuelt

Se indlæg om Velkommen til hverdagen


Kontakt

Ulla Søberg Jakobsen
ullaj@stofanet.dk