Rethink Activism

Rethink Activism er en folkefestival, som 15. til 17. september forvandler Sydhavnen i Aarhus til et kreativt kraftfelt med stærke fremtidsvisioner for byen og for verden. Markante ildsjæle inden for kulturliv, erhvervsliv og socialt udsatte grupper gør i fællesskab et af de sidste uberørte byområder i Aarhus til et eksperimentarium for fremtidens etiske, kreative og bæredygtige by.

Som led i kulturhovedstadsåret i Aarhus i 2017 har Sager der Samler taget initiativ til dette projekt. Formålet er at synliggøre vor tids aktivisme, der gør op med passivitet og erstatter konfrontation med kreativitet og handlekraft.

Samfundet, som vi kender det, er formet af en række folkelige bevægelser; andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, arbejderbevægelsen. Måske er en ny bevægelse på vej? Når vi ser os omkring, får vi øje på en ny handlekraft og opfindsomhed, der vokser frem. Mennesker tager sagen i egen hånd og skaber løsninger der, hvor de selv oplever, at noget mangler. De er ildsjæle, iværksættere eller aktivister, de kommer fra alle dele af samfundet – og de tager aktivt del i at forme verden omkring sig.

Hovedbegivenheden er en folkefestival den 15.-17. september på Sydhavnen i Aarhus med 10.000 deltagere. Vi omdanner det gamle industriområde til en midlertidig by i byen og placerer de klassiske demokratiske samfundsinstitutioner  i den. De eksisterende bygninger bliver til rådhus, fabrik, værested, kulturhus, sundhedshus m.fl.. Vi skaber et minisamfund og sætter aktivisterne på scenen. De inviterer deltagerne ind i deres univers gennem workshops, performances, debatter og samtaler.

Samtidig med festivalen finder to væsentlige bykonferencer sted: Academy of Urbanism afholder årskongres og Nordic City Network afholder et folkemøde og topmøde for bypolitikere, byplanlæggere og borgere.

Folkefestival med 150 arrangementer og 10.000 deltagere

Projektet skabes nedefra og omkring 100 mennesker er involveret i at sammensætte et program med omkring 150 arrangementer. Festivalen henvender sig til alle, som gerne vil engagere sig samfundet eller bare er nysgerrige. Invitationen lyder: “Oplev vor tids aktivisme – Mennesker med en drøm om en bedre verden går bare i gang og skaber en lille del af den selv. I hverdagen og i fællesskab.”

Den røde tråd i programmet er disse tre dogmer:

DOGME 1
Aktivisterne er på scenen

Vi fortæller om aktivismen gennem mødet med aktivisterne.

DOGME 2
Det er en gøre-festival

Vi giver alle mulighed for at bidrage og være medskabende.

DOGME 3
Byen er gentænkt nedefra

Vi bygger på det, der findes, og skaber det, der mangler.

Sådan kan du være med

Følg med på Facebooksiden @rethinkactivism. Siden sommeren 2016 har vi portrætteret lokale hverdagsaktivister, og her vil vi også offentliggøre nyheder om folkefestivalen.

Vi arbejder også på højtryk med at få en webside i luften. I slutningen af april vil du kunne finde den på rethinkactivism.org.

Hvis du vil bidrage og blive en del af holdet omkring projektet, så tag kontakt til Kia Isabel Brandt Bertelsen på kia@rethinkactivism.org. Vi har brug for både kreative hoveder og hænder til kommunikation, opbygning af festivalen, værtsskab under festivalen og oprydning bagefter. Du kan se flere af tovholderne, og hvordan du kan tage kontakt her.