Virksomhedsmedlemskab

Hvis du leder efter noget at brænde for og gerne vil engagere dig sammen med andre? Så bliv medlem i Sager der Samler og vær med i en bevægelse af mennesker, der er tager aktivt del i udviklingen af samfundet.

Om medlemskabet som virksomhedMedlemskabet drejer sig om godt samfundsborgerskab for virksomheder (den lidt mere mundrette betegnelse på engelsk er corporate citizenship). Medlemskabet for en virksomhed er knyttet til en eller flere navngivne ansatte, der er medlemmer som borgere – og det fungerer dermed som en overbygning.

Medlemskabet giver alle de ansatte, der er medlemmer i Sager der Samler, ret til at deltage i aktiviteter der er særligt tilrettelagt for virksomheder. Aktiviteterne har fokus på at arbejde med hvordan udvikling af medarbejdere og forretning kan kobles til udfordringer, der berører os på samfundsniveau.

Som medlem er virksomhedens ansatte med til …


Netværksarrangementer

Sager der Samler rummer stor mangfoldighed – også fagligt. Og mennesker samles på tværs af brancher omkring en fælles sag. Vi inviterer til arrangementer med særligt fokus på at skabe relationer mellem professionelle, der kan inspirere og hjælpe hinanden i forhold til arbejdet med et bestemte udfordringer eller forretningsområder. Det kan f.eks. være indenfor bæredygtighed eller sygdomsbehandling.


Fora for kompetenceudvikling

Vi skaber fora og forløb, der fokuserer på nye former for ledelse og samarbejde. Arbejdsformen i Sager der Samler bygger på en (tvær)faglighed, som i stigende grad bliver afgørende, når kompleksiteten stiger: Medarbejdere skal kunne samskabe med deres kunder, ledere skal kunne skabe bevægelser og innovationen rækker ud over virksomhedens grænser.


Innovationsfællesskaber

Vi danner innovationsfællesskaber mellem virksomheder på tværs af sektorer og brancher, hvor forretningsudvikling kobles med behov i samfundet. Det giver små og mellemstore virksomheder, der ikke har egne udviklingsafdelinger, nye muligheder for at arbejde med innovation. Og det giver offentlige forvaltninger nye muligheder for samspil med andre sektorer.