Social Sundhed – en idé bliver til virkelighed

logo 3

Det startede med en idé om at bruge studerende som brobyggere mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet -og en pris på FOSIA’s case competition på Aarhus Universitet. Så blev idéen fulgt op med handling og flere mennesker kom til. Nu er foreningen “Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsnet” stiftet. Grunden er lagt til en ny socialøkonomisk virksomhed.  

En gruppe på fire studerende stod bag idéen til ‘Social Sundhed’ i forbindelse med FOSIA case competition i februar 2013. FOSIA- Forum for Social Innovation Aarhus – er en studenterdreven nonprofit organisation, der søger at inspirere og engagere danske studerende til social innovation. ‘Social Sundhed’ var et af vinderprojekterne ved FUSIA 2013. Karen Ingerslev, en af stifterne af Sager der Samler, var med i dommerpanelet, og hun henvendte sig efterfølgende til gruppen bag ‘Social Sundhed’, og tilbød, at Samler kunne hjælpe med at gøre idéen til virkelighed.

Initiativtagerne til ‘Social Sundhed’ var motiveret af visionen om at fremme lighed i sundhedsvæsnet. Lige adgang til sundhed er en ideologisk smuk tanke, men sådan er det ikke i virkeligheden. Der er to aspekter af projektet ‘Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsnet.’ Hensigten er at hjælpe socialt udsatte med at begå sig i sundhedsvæsnet, og samtidig håber man at sundhedsvæsnet bliver bedre til at rumme de socialt udsatte.

I september 2013 var der behov for at få de juridiske og organisatoriske rammer på plads for at kunne komme videre med projektet, og foreningen ”Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsnet” blev stiftet. Fundraisingen er begyndt, og bestyrelsen mødes fast hver anden torsdag for at sikre at arbejdet skrider kontinuerligt frem.

‘Social Sundhed’ er klar til at uddanne de første seks frivillige, så de bliver rustet til at hjælpe sårbare, marginaliserede mennesker med at finde vej i sundhedsvæsnet. ‘Social Sundhed’ håber blandt andet at kunne indgå i et samarbejde om at drive det nye stofindtagelsesrum og sundhedsrum i Aarhus. Samtidig er et samarbejde ved at tage form mellem ‘Social Sundhed’ og TandTeamet, der står for tandbehandlinger af socialt udsatte mennesker.

Har du lyst til at bidrage til projektet med engagement, viden eller netværk, kan du kontakte Kristina Louise Bliksted på: klbliksted@gmail.com

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *