Vores Havn

Vi samler havnens beboere og brugere om et åbent og levende miljø med gode fælles normer blandt alle – nye som gamle.

Adgangen til havet forbinder os

I generationer har vi brugt Aarhusbugten til at ro, sejle, svømme og fiske i, når vi har fri. Nu bygges en ny bydel på havnen. Det rummer nye muligheder og udfordringer. Søsportsklubberne er ramme for et særligt liv men føler sig udfordret af den hurtige udvikling. Havnen, der har været deres naturlige ramme på kanten af byen, er pludselig under hastig udvikling og bliver til Aarhus Ø – en ny bydel i centrum.

God stil og gode oplevelser med vand

Vores Havn er drømmen om at samle alle aktører på havnen omkring aktiviteter, der bidrager til et åbent og levende miljø med gode fælles normer blandt alle – nye som gamle. Fiskeri-, lystbåd- og træskibshavnen er ramme om helt særlige oplevelser ved, på og i vandet. Søsporten har i generationer samlet aarhusianerne om at bruge bugten til sport og leg. Havnen er et enestående nyt bymiljø. Havmiljøet giver os frisk mad og naturoplevelser (og nu er hummeren vendt tilbage på de nye stenrev). Og med tusindvis af nye beboere på Aarhus Ø og 1.500 aktive medlemmer i klubberne er der mange nye naboskaber, der formes.

Hvem er med?

  • Henrik Bendix
  • Rasmus Bro
  • Jens Vedel
  • Peter Svarre
  • Fritze Heide-Jørgensen
  • Kirsten Pallesen
  • Jens D. Holbech
  • Paul Natorp

Status

DENNE SAG ER IKKE AKTIV.

Vi har afviklet Ren Havn i 2013 og 2014. Det har været to vellykkede arrangementer med god deltagelse af dykkere, roere og sejlere. Spar Nord Fonden har valgt at bakke op om en fortsættelse i 2015. Vi er nu ved at lodde stemningen hos brugerne af havnen om at skabe fælles aktiviteter under paraplyen #VORESHAVN.

Se indslag fra TV2 Østjylland:

Læs om Ren Havn 2014

Aktuelt

Se indlæg om Vores Havn


Kontakt

Paul Natorp
paul@sagerdersamler.dk

Henrik Bendix
hwb@managershotline.com