Fra tøven til grøn handling

30. august 2012

Nuværende og fremtidige generationer er truet af ressourceknaphed og klimaforandringer. Samtidig ser både regering og erhvervsliv store muligheder for grøn udvikling og vækst. Hvordan kan det så være så svært at komme i gang? Vi undersøger, hvad der skal til for at starte en lokal bevægelse, hvor vi alle kan komme i spil.

Hvordan starter vi en lokal bevægelse med grøn innovation?


“Fra tøven til grøn handling”. Bag overskriften gemmer der sig en undren og en frustration over, at når vi nu står overfor – på den ene side en trussel for nuværende og fremtidige generationer – og på den anden side store muligheder for udvikling – hvordan kan det så være så svært at komme i gang?

Gennem dialogerne på de første værkstedsdage blev det tydeligt, at både borgere og professionelle aktører føler afmagt i forhold til at handle bæredygtigt. Området er komplekst. Der er mange systemer og love i spil. Vi mangler ofte viden og skal som professionelle kunne dokumentere effekten af vores handlinger – inden vi udfører dem. Og så skal det i de fleste tilfælde kunne betale sig økonomisk for virksomhederne – også på den korte bane.


Som borger er det besværligt at leve bæredygtigt, så derfor lader vi hellere være – og måske overlader vi ansvaret til netop de professionelle og myndighederne. Vi er ofte styret af vaner (som er vanskelige at ændre) og ikke altid bevidste om, hvordan vores handlinger forbruger ressourcer og påvirker miljøet.

Vi må ud af kompleksiteten og og gøre bæredygtighed til noget, vi kan overskue. Vi må frigøre ildsjælene – både hos de professionelle og hos borgere – og vi må hjælpe hinanden til at finde ud af, hvordan det kan betale sig. Og så er det vigtigt at få den opvoksende generation med ombord.

Vi skaber en virksomhed, der hjælper forbrugere til bæredygtige valg

Hvordan hjælper vi hinanden med at få overblik? Og hvordan kan vi gøre overgangen til bæredygtighed attraktiv for virksomhederne?
Vi vil finde svar på disse spørgsmål ved selv at udvikle idéer til en virksomhed, der skal hjælpe forbrugere til bæredygtige valg. Arbejdet startede med tre værkstedsdage i november.

Tre idéer til bæredygtige valg: Cirkus Mærkbar, Lån & Lej, Grøn app

Værkstedsdag den 6. februar: Bæredygtighed gjort konkret – Cirkus Mærkbar

Tag kontakt til Paul Natorp paul@sagerdersamler.dk, hvis du vil høre mere.

 

Share: