Trivselsalliancen for Børn og Unge

Sundhed som et fag i skolen

Vi arbejder for et samfund, hvor børn og unge trives – og hvor der er hjælp at få, når de ikke gør.

Børn og unges trivsel som samfundets kompas

Trivselsalliancen arbejder for et samfund, hvor børn og unge trives, og med muligheden for at barnet, den unge eller familien får den nødvendige hjælp når der opleves mistrivsel.

Vores drivkraft er at skabe alliancer og fælles bevægelse mellem alle kræfter i samfundet, der arbejder for børns og unges tryghed og trivsel. Et arbejde, der vil blive fokuseret på frem mod et Folkemøde i foråret 2024, hvor børn og unges trivsel er omdrejningspunktet.

Årsagerne til den øgede mistrivsel er komplekse og løsningerne er mindst lige så komplekse. Men der sker først grundlæggende forandring, når børn og unges trivsel bringes højt op på samfundets dagsorden, og børn og unges trivsel indtænkes i alle beslutninger.

Professor Per Schultz Jørgensen har sagt det sådan: “Børn og unges trivsel bør vær politikernes kompas, når kriserne skal løses. Og netop i krisehåndteringen er det muligt at rokke ved det fundamentale.” (Politikken 10. dec. 2022)

Åben anonym pædagogiske forældrerådgivning

Trivselsalliancen har oprettet en rådgivning, der henvender sig til forældre, der i hjemmet og eller i dagtilbud oplever, at deres barn mistrives. Rådgivningen henvender sig både til forældre, der er “nybekymrede” og forældre, der allerede er en del af der eksisterende rådgivnings- og hjælpesystem.

Det er rådgivningens mål, at forældre skal føle sig støttet i at slippe afmagtsfølelse og finde handlemuligheder.

Rådgivningen vil være situationsbestemt, det vil sige, at den vil forme sig efter den helt konkrete situation, der er tale om.

Rådgivningen tilbyder

 • At lytte til forældres bekymringer
 • At give pædagogisk råd og vejledning til forebyggende og afhjælpende indsatser, der kan afhjælpe mistrivsel
 • At give sparring og skabe alliancer med børn og unges læringsmiljøer, PPR mv.
 • At fastholde kontakten med forældrene med løbende opfølgning

Rådgiverne er frivillige professionelle med stor erfaring indenfor pædagogisk arbejde med børn og unge og rådgivning af forældre, suppleret med unge studerende indenfor relevante uddannelser.

De studerende vil samarbejde med de erfarne rådgivere i et læringsmiljø, hvor alle aktører i en fælles praksis skaber læring. Målet er, at styrke den enkelte studerende, samt på sigt virke tilbage på uddannelserne og de systemer, der arbejder med børn og unge.

En alliance der samler kræfterne om trivsel

Trivselsalliancens ambition rækker langt ud over, hvad vi selv er i stand til at gøre. Derfor vil vi engagere os i at samle de mange andre aktører med hjerte for samme sag. Herved bygger vi fundamentet for, at samtalen om at sikre børn og unges trivsel fortsætter mens vi lærer sammen og opbygger kapaciteten til det lange seje træk.

Forskning undervejs skal gøre os klogere

Til Trivselsalliancen for Børn og Unge er knyttet en forsker, der opsamler erfaringerne fra aktiviteterne og derved bidrage med ny viden.

Hvem står bag?

 • Paul Natorp
 • Rose-Marie Mollerup
 • Lea Grey Haller
 • Inger Thyrre Sørensen
 • Annemette Digmann
 • Birthe Thyrre Sørensen
 • Lisbeth Uhd

Det sker

Trivselsalliancen for Børn og Unge har etableret en forældrerådgivning og har samlet en alliance med bl.a. NGO’er og fagforeninger. Læs mere på Trivselsalliancens hjemmeside.

Se indlæg om Trivselsalliancen

Kontakt

kontakt@annemettedigmann.dk