Tom’s Taxa – En hjælpende hånd når livet slår knuder

Sagen drejer sig om to ting: For det første at udvikle virtuelle og fysiske mødesteder der hjælper mennesker, som på grund af sygdom eller skader er havnet  i en vanskelig livssituation med at møde mennesker, der kan give en hjælpende hånd. For det andet handler den om at gøre den hjælpende relation tryg og værdiskabende.
Visionen er, at der altid kan findes et medmenneske med en hjælpende hånd, når livet sætter os på en prøve.

Hvad er udfordringen?

Hver dag er der mange mennesker, som pludselig bliver ramt af livet på en anden måde end forventet. Det kan være sygdom eller skader, der vender tilværelsen på hovedet. Og hver dag er der mennesker, der giver en hjælpende hånd til et medmenneske, de ikke på forhånd er er tæt på.

Måske er det en tidligere kræftpatient, der deler sine erfaringer med en, der er midt i et sygdomsforløb. Måske er det et menneske, der er kommet sig efter en ulykke, som hjælper en, der er langtidssygemeldt og prøver at finde vej i et udredningsforløb og en ny hverdag.

Sundhedssystemet er højt specialiseret og fokuserer på at behandle sygdomme. Som mennesker i en vanskelig livssituation har vi brug for mere end det, de professionelle kan give. Sagen handler om, hvordan vi involverer medmennesker i at give en hjælpende hånd.

Hvordan løser Tom’s Taxa udfordringen

Vi har valgt at arbejde med taxaen som mødested. Tanken er, at der findes en særlig slags taxa – Tom’s Taxa – som er bemandet med en chauffør, der kan hjælpe passageren med at finde den rette person, der kan hjælpe.

Chaufføren har fået en særlig uddannelse og har kendskab til de netværk af hjælpere, der findes i mange frivillige organisationer. Turen foregår i øvrigt som en ganske almindelig taxatur – og passageren kan også vælge ikke at bede om hjælp og blot blive kørt, ikke andet.

Mange frivillige og professionelle organisationer har tilbud om hjælp til særlige grupper og Tom’s Taxa kan skabe kontakten på en tryg måde – både socialt og etisk.

Strategiske mål for arbejdet er:

  1. Skabe et mangfoldigt fællesskab af engagerede mennesker, der vil være med til at realisere denne idé.
  2. Udvikle et stærkt koncept, der kan prøves af i prototyper.
  3. Søge penge til at realisere af prototyper og lære af erfaringerne.
  4. Gennemføre prototyperne og skabe en organisation, der kan gøre driften permanent.


Vær med

Medlem af frivillig organisation

Der allerede hjælper mennesker, når livet er svært og vil være med i et pilotprojekt

Taxavognmænd

Der har lyst til nyt indhold i arbejdet og vil deltage i et pilotprojekt

Sundhedsprofessionelle og socialrådgivere

Der kan kvalificere projektet


Fundraiser

Der kan søge penge til et pilotprojekt

Researcher

Der kan afdække eksisterende viden

Strategiske hjerner

Der kan udvikle organisation og finansiering

Vi samler mennesker og handler i fællesskab

Du kan være med på mange måder. Arbejdet med en sag foregår typisk på værkstedsdage, der strækker sig over 2-3 timer om eftermiddagen. Hyppigheden afhænger af dem, der er med. Vi er alle mennesker med travle liv og mange forpligtelser. Vi forventer derfor ikke, at du altid møder op – men derimod, at du har lyst til at bidrage og at du byder ind med tid, viden og netværk, når du har mulighed for det.

Det får du ud af dit engagement

Du får muligheden for at lære af tværfagligt samarbejde, og muligheden for at skabe noget der gør en forskel for mange mennesker. Derudover styrker du dit netværk, med relationer til andre engagerede og kreative kræfter i Aarhus.

Hvem

Ane Stürup

Projektleder, Trifork
ane@anes.dk

Ane er projektleder hos IT-virksomheden Trifork. Hun har tidligere arbejdet i sundhedsvæsnet og som leder af en CSR-funktion i ISS. Ane’s far, Tom, kører taxa – og det er ham, der har lagt navn til idéen.

Ingunn Søndergaard Jacobsen

Leder, Sund By Horsens
ingunn@mail1.stofanet.dk

Ingunn er daglig leder hos Sund By Horsens. I den forbindelse arbejder hun med mange frivilligheds-projekter, der hjælper mennesker med sundhed og omsorg.

Karen Ingerslev

MidtLab
karen.ingerslev@midtlab.dk

Karen er Ph.D stipendiat og tilknyttet MidtLab. Hun forsker i ledelse af innovation i sundhedsvæsnet og er i den forbindelse især optaget af den innovation der sker mellem hospitalet og det omgivende samfund – ikke blot inden for hospitalet.

Paul Natorp

Sager der Samler
paul@sagerdersamler.dk

Paul er tovholder i projektet på vegne af Sager der Samler. Han tager sig af at samle mennesker og drive processen fremad.

Flere der bidrager


Annegrete Feldborg Christensen (ag.laustsen@gmail.com)
Benjamin Christensen (benjamin@bevidstforbrug.dk)
Iben Nelson (nelson.iben@gmail.com)
Irene Callesøe, Sager der Samler (callesoe@gmail.com)

Jessie Astrup Nielsen, designcoach, SANDesign (jessie@sandesign.dk)
Kristin Birkeland, Sager der Samler (kristin@sagerdersamler.dk)
Ole Mølgaard, traumecenterleder, Aarhus Universitetshospital (Ole.Moelgaard@ph.rm.dk)
Søren Lundsgård Jørgensen (sxrenjxrgensen@gmail.com)

Hvordan arbejder vi

Vores arbejdsform drejer sig om at gøre en samfundsudfordring konkret, opfinde noget, der gør en forskel – og sætte det i værk. Vi skaber et fællesskab af engagerede mennesker med forskellige baggrunde omkring projektet og handler udfra de muligheder der findes i kraft af vilje, viden og netværk hos dem, der er til stede.

Kontakt

Hvis du vil bidrage så kontakt:
Ane Stürup, ane@anes.dk
Paul Natorp, paul@sagerdersamler.dk